2023 Program XV Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

XV Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne

”Dylematy w onkologii”

XI BEST OF ESMO

16-18 listopada 2023 Olsztyn


image_pdfimage_print

Program XV WMWO 2023

czwartek 16.11.2023
Blok reklamowy 1
17:55 – 18:00
Otwarcie Warsztatów
I RAK PIERSI część 1
Przewodnicząca sesji Marzena Wełnicka - Jaśkiewicz
18:00 – 18:15
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy:
Abemacyklib – pierwszy i jedyny inhibitor CDK4/6 zarejestrowany zarówno we wczesnym, jak i zaawansowanym raku piersi.
Joanna Kufel-Grabowska
 
18:15 – 18:30
Debata pod patronatem firmy:
HER2 dodatni rak piersi AD2023 – epoka przed i po wprowadzeniu T-DXd do praktyki klinicznej. 
Elżbieta Senkus - Konefka
18:30 – 18:45
Wykład sponsorowany przez firmę:
Znajdź właściwy TROP- miejsce Sacytuzumabu Gowitekanu w leczeniu nieresekcyjnego lub przerzutowego raka piersi
Joanna Kufel-Grabowska
 
18:45 – 19:00
Wykład pod patronatem firmy:
Dylematy w zastosowaniu Pembrolizumabu u chorych na wczesnego raka piersi
Elżbieta Senkus - Konefka
19:00– 19:15
Podsumowanie sesji i Q&A
 
II RAK PŁUCA
Przewodniczący Rodryg Ramlau
19:15 – 19:45
Debata pod patronatem firmy:
Czy jest istotna różnica pomiędzy lekami immunokompetentnymi stosowanymi w NDRP?
Tak są: Dariusz Kowalski Nie : Magda Knetki Wróblewska
 
19:45 – 20:00
Wykład pod patronatem firmy:
Amiwantamab: nowa metoda i mechanizm leczenia EGFR+ NDRP
Rodryg Ramlau
 
20:00 – 20:45
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy:
Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne
Tomasz Marjański, Magdalena Knetki - Wróblewska, Łukasz Kuncman
20:45 -
Podsumowanie sesji Q&A
 Kolacja / Blok reklamowy 2
 
piątek 17.11.2023
Blok reklamowy 3
II RAK PIERSI I PŁUCA cd.
Przewodniczący sesji Marzena Wełnicka - Jaśkiewicz, Rodryg Ramlau
 
8:15 – 8:30
Wykład pod patronatem firmy:
Miejsce i różnicowanie Inhibitorów CDK4/6 w leczeniu ABC HR+/HER2
Bogumiła Arłukowicz
 
8:30 – 9:00
Panel dyskusyjny:
Czy leczymy raka płuca czy chorego na raka płuca?
Rafał Krenke, Robert Mróz, Wojciech Rogowski, Barbara Kuźnar-Kaminska
 
9:00 – 9:15
Podsumowanie sesji Q&A
III NOWOTWORY UROLOGICZNE
Przewodniczący sesji Jakub Żołnierek
 
9:15 – 9:45
Panel dyskusyjny:
W poszukiwaniu odrobiny szczęścia w miłości …
Iwona Skoneczna, Mariola Kosowicz, Lew Starowicz
 
9:45 - 10:00
Wykład:
Strategie leczenia w mHSPC w oparciu o wskazanie rejestracyjne i refundacyjne
Mateusz Malik
 
10:00 – 10:15
Wykład pod patronatem firmy:
Praktyczne aspekty nmCRPC. Czy każda terapia jest tak samo skuteczna?
Jakub Żołnierek
 
10:15 - 10:30
Wykład pod patronatem firmy:
Miejsce Kabazytakselu w aspekcie ostatniej modyfikacji programu lekowego na uogólnionego raka prostaty
Iwona Skoneczna
10:30-10:45
Wykład pod patronatem firmy:
 Nowe opcje terapeutyczne u chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego - jakie i dla kogo?
Jakub Żołnierek
10:45 - 11:00
Wykład pod patronatem firmy:
Praktyczne aspekty leczenia podtrzymującego 1 linii leczenia pacjentów z rakiem urotelialnym
Piotr Tomczak
 
11:00 - 11:15
Podsumowanie sesji i Q&A
Jakimi narzędziami dysponujemy w raku jajnika poza chemioterapią?
 11:15 – 11:45
Przerwa kawowa / blok reklamowy 4
Czy optymalnie leczymy chorych na raka endometrium? Nowa profile molekularna
VARIA część I DIAGNOSTYKA I NOWOTWORY GINEKOLOGICZNE
Przewodniczący sesji: Jacek Sznurkowski
 
11:45 – 12:00
Wykład pod patronatem firmy:
Rola badań PET w chorobach onkologicznych
Mirosław Dziuk
 12:00 – 12:15
Wykład pod patronatem firmy:
Jakimi narzędziami dysponujemy w raku jajnika poza chemioterapią?
Anna Dańska - Bidzińska
12:15 - 12:30
Wykład
Czy optymalnie leczymy chorych na raka endometrium? Nowa profile molekularna
Jacek Sznurkowski
 
12:30 - 12:45
Podsumowanie sesji i Q&A
V NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
Przewodniczący sesji: Marek Wojtukiewicz
12:45 - 13:00
Wykład pod patronatem firmy:
Jakimi narzędziami dysponujemy w I linii leczenia u chorych na raka żołądka?
Tomasz Kubiatowski
 
13:00 - 13:15
Wykład pod patronatem firmy:
Ramucyrumab w II linii leczenia u chorych na zaawansowanego raka żołądka i gruczolakoraka połączenia żołądkowo-przełykowego
Wojciech Rogowski
 
13:15 – 13:30
Wykład pod patronatem firmy:
Ile linii leczenia mamy w raku żołądka?
Wojciech Rogowski
13:30 – 13:45
Wykład pod patronatem firmy:
Miejsce leczenia antyEGFR w raku jelita grubego?
Tomasz Lewandowski
14:00 - 14:15
Podsumowanie sesji i Q&A
 
14:15 – 15:15
Obiad / blok reklamowy 5
IV CZERNIAKI I RAKI SKÓRY część 1
przewodniczący:
15:15 - 15:30
Wykład pod patronatem firmy:
Dobór leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na zaawansowanego czerniaka
Magdalena Ciążyńska
 
15:30 – 15:45
Wykład pod patronatem firmy:
Kiedy zastosować leczenie systemowe w raku skóry?
Magdalena Ciążyńska
 
II VARIA
15:45 - 16:00
Wykład pod patronatem firmy:
Stosowanie kabozantynibu w leczeniu chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
Marek Dedecjus
16:00 - 16:15
Wykład
 Bra Day, Movember i pozostałe- jak możemy obniżyć stopień zaawansowania choroby
Ewa Wachuła
16:15 - 17:00
 Panel dyskusyjny
wykładowcy do potwierdzenia
 
17:00 – 17:30
Sesja pod patronatem firmy:
Olaparyb do "pierwszej ławki"- kluczowe znaczenie pierwszej linii leczenia
Lubomir Bodnar, Radosław Mądry, Monika Olejniczak
17:30 – 17:45
Podsumowanie sesji i Q&A
blok reklamowy 6
20:30 kolacja
sobota 18.11.2023
blok reklamowy 7
 
XI BEST OF ESMO
Przewodniczący sesji Maciej Krzakowski
 
9:00 – 9:25
Nowotwory przewodu pokarmowego.
Lucjan Wyrwicz
 
9:25 – 9:35
Omówienie doniesień
 
9:35 – 10:00
Leczenie wspomagające
Ewa Chmielowska
 
10:00 – 10:10
Omówienie doniesień
 
10:10 – 10:35
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry
 
10:35 – 10:45
Omówienie doniesień
 
10:45 – 11:15
Przerwa kawowa / blok reklamowy 8
 
11:15 – 11:40
Rak płuca
Adam Płużański
 
11:40 – 11:50
Omówienie doniesień
 
11:50 – 12:15
Czerniaki
Piotr Rutkowski
 
12:15 – 12:25
Omówienie doniesień
 
12:25 – 12:50
Nowotwory urologiczne
Jakub Żołnierek
 
12:50 – 13:00
Omówienie doniesień
 
13:00 – 13:25
Rak piesi
Barbara Radecka
 
13:25 – 13:35
Omówienie doniesień
 
13:35 – 13:45
Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów
Blok reklamowy 9
13:50 obiad

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.