Privacy Policy

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA FM sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Krótkiej 4/1

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: k.tarnowska@agencjafm.com.pl adres do korespondencji: Agencja FM, 81-842 Sopot, ul. Krótka 4/1;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w w związku z wykonaniem czynności związanych z udziałem w danym wydarzeniu naukowym organizowanym przez Administratora i/lub otrzymywanie w przyszłości na podany adres e-mail informacji o terminach i tematyce kolejnych przedsięwzięć naukowych Administratora;

Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Warmińsko-Mazurskich Warsztatach Onkologicznych;

podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług;

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Pani/Pan ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres Administratora Danych;

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.