Rejestracja

Uczestnicy (lekarze) Warsztatów [ WMWO ] muszą się ZAREJESTROWAĆ poprzez jeden z dwóch formularzy (uczestnictwo z noclegiem, lub bez noclegu). Potwierdzenie rejestracji powinno przyjść mailem – prosimy również o sprawdzanie spamu. Kontakt mail dla Uczestników: warsztatyonkologiczne@gmail.com

W przypadku ewentualnej, późniejszej rezygnacji prosimy uczestnika o pilne powiadomienie organizatorów.

Przedstawiciele firm farmaceutycznych (sponsorzy / partnerzy) powinni kontaktować się w sprawie uczestnictwa z Agencją FM; rejestracja ich uczestnictwa oraz rozliczenie będą realizowane przez Hotel Przystań.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa i rejestracji w Warsztatach umieszczonymi na końcu strony.

Nota prawna 

Warmińsko – Mazurskie Warsztaty Onkologiczne organizowane są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2020 r. poz. 944.

Uczestnictwo i zakwaterowanie

  • Warsztaty dedykowane są dla lekarzy onkologów, osób specjalizujących się w onkologii klinicznej i radioterapii. Osoby innych specjalizacji będą mogły wziąć udział w Warsztatach za częściową opłatą pokrywającą koszty pobytu w hotelu, lub bezpłatnie w przypadku dostępności miejsc. 
  • Udział w Warsztatach jak i zakwaterowanie dla lekarzy onkologów (j.w.) spoza Olsztyna są bezpłatne. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
  • Uczestnicy będą zakwaterowani po dwie osoby w pokojach 2-osobowych. 
  • W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Osoby, które rezygnują w ostatnim momencie, albo nie przyjeżdżają na konferencję bez powiadomienia o rezygnacji, tracą w kolejnej edycji WMWO możliwość uzyskania bezpłatnego uczestnictwa w pełnym zakresie i będą mogły wziąć udział w konferencji WMWO po pokryciu kosztów pobytu w hotelu.
  • Przedstawiciele firm farmaceutycznych powinni kontaktować się zarówno w sprawie uczestnictwa jak i noclegów bezpośrednio z Agencją FM

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *


  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję FM Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konferencji Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne. Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją na temat ochrony danych osobowych.

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA FM sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Krótkiej 4/1


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: k.tarnowska@agencjafm.com.pl adres do korespondencji: Agencja FM, 81-842 Sopot, ul. Krótka 4/1;


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem czynności związanych z udziałem w danym wydarzeniu naukowym organizowanym przez Administratora i/lub otrzymywanie w przyszłości na podany adres e-mail informacji o terminach i tematyce kolejnych przedsięwzięć naukowych Administratora;
Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Warmińsko-Mazurskich Warsztatach Onkologicznych;
podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Pani/Pan ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres Administratora Danych;

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.