Logowanie / Rejestracja

Rejestracja dla wszystkich uczestników – konferencji stacjonarnej oraz części on-line [ transmisja sesji Best of ESMO 16 X 2021 ].

Uczestnicy (lekarze) części stacjonarnej muszą wypełnić zgłoszenie do noclegu znajdujące się na końcu formularza. W sprawie ewentualnych zmian, rezygnacji prosimy o kontakt mail: warsztatyonkologiczne@gmail.com

Przedstawiciele firm farmaceutycznych (sponsorzy / partnerzy) powinni kontaktować się w sprawie uczestnictwa jak i noclegów bezpośrednio z Agencją FM

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa i rejestracji w Warsztatach umieszczonymi na końcu strony.

You are not authorized to view the contents of this page. Please log in to view the submissions

Nota prawna 

Warmińsko – Mazurskie Warsztaty Onkologiczne organizowane są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2020 r. poz. 944.

Uczestnictwo i zakwaterowanie

  • Warsztaty dedykowane są przede wszystkim dla lekarzy onkologów, osób specjalizujących się w onkologii klinicznej i radioterapii. Osoby innych specjalizacji będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku dostępności miejsc. 
  • Udział w Warsztatach jak i zakwaterowanie są bezpłatne. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
  • Uczestnicy będą zakwaterowani po dwie osoby w pokojach 2-osobowych. 
  • Przedstawiciele firm farmaceutycznych powinni kontaktować się zarówno w sprawie uczestnictwa jak i noclegów bezpośrednio z Agencją FM
  • Przed rejestracją w hotelu (październik 2021), będziemy prosić uczestników o okazanie certyfikatu szczepienia przeciw Covid 19.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *


 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję FM Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w konferencji Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne. Oświadczam, że zapoznałem się z pełną informacją na temat ochrony danych osobowy. [ tekst poniżej ]

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGENCJA FM sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Krótkiej 4/1

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: k.tarnowska@agencjafm.com.pl adres do korespondencji: Agencja FM, 81-842 Sopot, ul. Krótka 4/1;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem czynności związanych z udziałem w danym wydarzeniu naukowym organizowanym przez Administratora i/lub otrzymywanie w przyszłości na podany adres e-mail informacji o terminach i tematyce kolejnych przedsięwzięć naukowych Administratora;

Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi udział w Warmińsko-Mazurskich Warsztatach Onkologicznych;

podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług;

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Pani/Pan ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres Administratora Danych.

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.