XI Best of ESMO XV Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne „Dylematy w onkologii” Olsztyn, 16-18 listopada 2023

W imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowego WMWO prof. dr hab. Macieja Krzakowskiego oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Wojciecha Rogowskiego prof. AP, informuję, że XVI Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne, odbędą się tradycyjnie w Olsztynie w Hotelu Przystań, w dn. 10-12 października, wyłącznie w formie stacjonarnej.

16 WMWO uzyskały certyfikat INFARMA nr 8843.

Aktualnie na stronie prezentujemy główne bloki tematyczne Warsztatów, na początku sierpnia przedstawimy draft szczegółowego programu.

Warsztaty organizowane są dla lekarzy onkologów, osób specjalizujących się w onkologii klinicznej i radioterapii. Udział w Warsztatach jak i zakwaterowanie dla lekarzy (j.w.), spoza Olsztyna, są bezpłatne. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie otwarta we wrześniu br., o czym poinformujemy na stronie www oraz mailingiem. Osoby, które chciałyby otrzymać mailowe powiadomienie, a nie rejestrowały się na poprzednie edycje Warsztatów, prosimy o przesłanie krótkiej informacji na adres warsztatyonkologiczne@gmail.com

Osoby innych specjalizacji będą mogły wziąć udział w Warsztatach w przypadku wolnych miejsc i za częściową opłatą pokrywającą koszty pobytu w hotelu. 

Zachęcamy do zarezerwowania czasu na tegoroczne Warsztaty w dniach 10-12 października 2024 roku (Olsztyn). Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie i trzydniowe spotkanie branży onkologicznej – lekarzy, wykładowców, firm farmaceutycznych, a zwłaszcza przekazana wiedza, będą miały pozytywny wpływ na praktykę leczenia. 

Do zobaczenia w Olsztynie.

Tomasz Tarnowski AGENCJA FM.

WMWO – Warmińsko-Mazurskie Warsztaty Onkologiczne

 

 

 

 

 

Serwis WMWO jest serwisem internetowym – www.warsztatyonkologiczne.pl , prowadzonym przez Agencję FM sp. z o.o. [ „FM”] [siedziba:  ul. Krótka 4/1, Sopot  81-842 / wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150048.

Serwis internetowy zawiera informacje przygotowywane przez lekarzy zwłaszcza ze specjalnością onkologiczną, partnerów współpracujących, lub sponsorów konferencji.  FM nie ingeruje w treść dostarczonych materiałów. Tym samym FM nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych w materiałach i ewentualne skutki użycia takich informacji lub materiałów udostępnionych przez partnerów współpracujących i marketingowych. 

Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu, a korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia umowy. W przypadku warsztatów, konferencji, wykładów realizowanych odpłatnie zawarcie umowy określać będzie indywidualna umowa. 

Wszelkie zgody udzielne dla kontaktu mailowego, telefonicznego, są dobrowolne, jednocześnie są wymagane do realizacji procesu informowania o wydarzeniach – wykłady, konferencje. Szczegółowe informacje zawarte w treści zgód.

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.