test1

XV Warmińsko – Mazurskie Warsztaty Onkologiczne „ Dylematy w onkologii”

XI BEST OF ESMO

16-18 listopada 2023 Olsztyn

PROGRAM – / draft z dn. 15 września 2023 /

czwartek 16.11.2023
17:30 - 17:55
Blok reklamowy 1
17:55 – 18:00
Otwarcie Warsztatów
I RAK PIERSI część 1
Przewodnicząca sesji Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
18:00 – 18:15
Wykład pod patronatem firmy LILLY
Optymalizacja leczenia pacjentek chorych na HR+ HER2- raka piersi leczonych abemacyklibem
Joanna Kufel-Grabowska
18:15 – 18:30
Wykład pod patronatem firmy GILEAD
Znajdź właściwy TROP- miejsce Sacytuzumabu Gowitekanu w leczeniu nieresekcyjnego lub przerzutowego raka piersi
Joanna Kufel-Grabowska
18:30 – 18:45
Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENECA
HER2 dodatni rak piersi AD2023 – epoka przed i po wprowadzeniu T-DXd do praktyki klinicznej.
Elżbieta Senkus-Konefka
18:45 – 19:00
Wykład pod patronatem firmy:
Dylematy w zastosowaniu Pembrolizumabu u chorych na wczesnego raka piersi
Elżbieta Senkus-Konefka
19:00– 19:15
Podsumowanie sesji i Q&A
II RAK PŁUCA
Przewodniczący Rodryg Ramlau
19:15 – 19:45
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne
Tomasz Marjański, Magdalena Knetki - Wróblewska, Łukasz Kuncman
19:45 – 20:15
Debata pod patronatem firmy SANOFI AVENTIS
Czy jest istotna różnica pomiędzy lekami immunokompetentnymi stosowanymi w NDRP?
Tak są: Dariusz Kowalski Nie : Magda Knetki Wróblewska
20:15 – 20:30
Wykład pod patronatem firmy JANSSEN
Amiwantamab: nowa metoda i mechanizm leczenia EGFR+ NDRP
Rodryg Ramlau
20:30 - 20:45
Podsumowanie sesji Q&A
20:45 – 21:10
Blok reklamowy 2
piątek 17.11.2023
7:50 – 8:15
Blok reklamowy 3
II RAK PIERSI I PŁUCA
Przewodnicząca sesji Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
8:15 – 8:30
Wykład pod patronatem firmy SWIXX Biopharma
Skuteczność i bezpieczeństwo tukatynibu w leczeniu HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi
Bogumiła Arłukowicz
8:30 – 8:45
Wykład pod patronatem firmy NOVARTIS
Miejsce i różnicowanie Inhibitorów CDK4/6 w leczeniu ABC HR+/HER2
Bugumiła Arłukowicz
8:45 – 9:15
Panel dyskusyjny: Czy leczymy raka płuca czy chorego na raka płuca?
Rafał Krenke, Robert Mróz,Wojciech Rogoowski,Barbara Kuźnar-Kaminska
9:15-9:30
Podsumowanie sesji Q&A
III NOWOTWORY UROLOGICZNE I GINEKOLOGICZNE
Przewodnicząca sesji Violetta Sulżyc-Bielicka
9:30 – 10:00
Panel dyskusyjny: W poszukiwaniu odrobiny szczęścia w miłości …
Iwona Skoneczna, Mariola Kosowicz, Lew Starowicz
10:00-10:15
Strategii leczenia w mHSPC w oparciu o wskazanie rejestracyjne i refundacyjne
Mateusz Malik
10:15 – 10:30
Wykład pod patronatem firmy ASTELLAS
Nowe opcje terapeutyczne u chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego - jakie i dla kogo?
Jakub Żołnierek
10:30 – 10:45
Wykład pod patronatem firmy MERCK
Praktyczne aspekty leczenia podtrzymującego 1 linii leczenia pacjentów z rakiem urotelialnym
Piotr Tomczak
10:45-11:00
Podsumowanie sesji i Q&A
11:00 – 11:30
Przerwa kawowa
Blok reklamowy 4
11:30 - 11:45
Wykład pod patronatem firmy: AFFIDEA
Rola badań PET w chorobach onkologicznych
Mirosław Dziuk
11:45 – 12:00
Wykład pod patronatem firmy GSK
Jakimi narzędziami dysponujemy w raku jajnika poza chemioterapią?
Anna Dańska Bidzińska
12:00 – 12:15
Czy optymalnie leczymy chorych na raka endometrium? Nowa profile molekularna
Jacek Sznurkowski
12:15 – 12:30
Podsumowanie sesji i Q&A
IV CZERNIAKI I RAKI SKÓRY część 1
12:30 – 12:45
Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE
Dobór leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na zaawansowanego czerniaka
Magdalena Ciążyńska
12:45 - 13:00
Kiedy zastosować leczenie systemowe w raku skóry?
Magdalena Ciążyńska
13:00-14:00
Przerwa obiadowa
V NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
14:00 – 14:15
Wykład pod patronatem firmy BMS
Jakimi narzędziami dysponujemy w I linii leczenia u chorych na raka żołądka?
Tomasz Kubiatowski
14:15 -14:30
Wykład pod patronatem firmy LILLY
Ramucyrumab w II linii leczenia u chorych na zaawansowanego raka żołądka i gruczolakoraka połączenia żołądkowo-przełykowego
Wojciech Rogowski
14:30-14:45
Miejsce leczenia antyEGFR w raku jelita grubego?
Tomasz Lewandowski
14:45-15:15
Wykład pod patronatem firmy SERVIER
Ile linii leczenia mamy w raku żołądka?
Wojciech Rogowski
Czy ostatnie rejestracje poprawiły wyniki leczenia chorych na zaawansowanego jelita grubego?
Lucjan Wyrwicz
15:15 – 15:30
Podsumowanie sesji i Q&A
Blok reklamowy 5
VARIA
15:30 – 15:45
Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Stosowanie kabozantynibu w leczeniu chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy
Marek Dedecjus
15:45 – 16:00
Podsumowanie sesji i Q&A
16:00 – 16:30
Sesja pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Olaparyb do "pierwszej ławki"- kluczowe znaczenie pierwszej linii leczenia
Lubomir Bodnar, Radosław Mądry, Monika Olejniczak
16:30 - 16:45
Podsumowanie sesji i Q&A
16:45 – 17:05
Blok reklamowy 6
20.00 Kolacja
sobota 18.11.2023
8:15 – 8:45
Blok reklamowy 7
XI BEST OF ESMO
Sesja pod patronatem firmy:
Przewodniczący sesji Maciej Krzakowski
9:00 – 9:25
Nowotwory przewodu pokarmowego.
Lucjan Wyrwicz
9:25 – 9:35
Omówienie doniesień
9:35 – 10:00
Leczenie wspomagające
Ewa Chmielowska
10:00 – 10:10
Omówienie doniesień
10:10 – 10:35
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry
10:35 – 10:45
Omówienie doniesień
10:45 – 11:15
Blok reklamowy 8
Przerwa kawowa
11:15 – 11:40
Rak płuca
Adam Płużański
11:40 – 11:50
Omówienie doniesień
11:50 – 12:15
Czerniaki
Piotr Rutkowski
12:15 – 12:25
Omówienie doniesień
12:25 – 12:50
Nowotwory urologiczne
Jakub Żołnierek
12:50 – 13:00
Omówienie doniesień
13:00 – 13:25
Rak piersi
Barbara Radecka
13:25 – 13:35
Omówienie doniesień
13:35 – 13:45
Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów
Blok reklamowy 9
Obiad

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.