Program

Program XIII WMWO.

Wybrane sesje naukowe oraz wykłady będą posiadały oznaczenia sponsorów i partnerów Warsztatów.

Czwartek  14.10.2021

18:45 - 19:00

Blok reklamowy

19:00 – 19:05

Otwarcie Warsztatów

19:05 – 19:20

Co oznacza wynik testu PDL1 poniżej 1%? Jaką opcję terapeutyczną wybrać w pierwszej linii u chorych na zaawansowanego NDRP.

Paweł Krawczyk

19:20 – 19:35

Co pozwoliło poprawić wyniki leczenia u chorych na NDRP w stopniu III?

Sergiusz Nawrocki

19:35 – 19:50

Ozymertynib w NDRP: w leczeniu uzupełniającym czy dopiero w chorobie zaawansowanej?  

Magdalena Knetki-Wróblewska

19:50 – 20:05

Terapia anty-angiogenna w leczeniu NDRP – aktualizacja po ESMO 2021

Tomasz Kubiatowski

20:05 – 20:20

Doświadczenia zebrane dzięki wprowadzaniu do terapii raka piersi inhibitorów cdk 4/6.

Marzena Wełnicka- Jaśkiewicz

20:20 – 20:35

Potrójnie ujemny rak piersi – fakty i perspektywy

Wojciech Rogowski

20:35 – 20:50

Podsumowanie sesji i Q&A

20:50 – 21:05

Blok reklamowy

Piątek 15.10.2021

8:15 – 8:30

Blok reklamowy

8:30 – 8:45

Rola badań codziennej praktyki klinicznej (RWE) na przykładzie leczenia antyEGFR 

w raku płuca

Adam Płużański

8:45 – 9:00

Nowe opcje w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca.

Magda Knetki Wróblewska

9:00 – 9:15

Optymalna sekwencja leczenia chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK

Katarzyna Stencel

9:15 – 9:30

Optymalne zabezpieczenie centralnego układu nerwowego u chorych na NDRP.

Anna Wrona

9:30 – 9:45

Środowiskowe czynniki ryzyka raka płuca

Anny Grzywa-Celińska

9:45 – 10:00

Podsumowanie sesji i Q&A

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 10:45

Blok reklamowy

10:45 – 11:15

Panel dyskusyjny

Miej serce i patrzaj w serce lecząc raka stercza.

Iwona Skoneczna, Sebastian Szmit

11:15 – 11:30

Awemulab w terapii podtrzymującej w 1 linii - nowa koncepcja leczenia uogólnionego raka urotelialnego.

Jakub Kucharz

11:30 – 11:45

Optymalizacja leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego – miejsce octanu abiraterinu z perspektywy najnowszych doniesień i doświadczeń własnych.

Jakub Żołnierek

11:45 – 12:00

Kabozantynib w połączeniu z immunoterapią w pierwszej linii leczenia chorych z zaawansowanym jasnokomórkowym raku nerki.

Jakub Żołnierek

12:00 – 12:15

Podsumowanie sesji i Q&A

12:15 – 12:30

Sekwencja leczenia chorych z zaawansowanym HCC w oparciu o program lekowy .

Leszek Kraj

12:30 – 12:45

Którzy chorzy na zaawansowanego raka trzustki kwalifikują się do drugiej linii leczenia?

Leszek Kraj

12:45 – 13:15

Panel dyskusyjny 

Deeskalacja i leczenie podtrzymujące pierwszej linii mCRC Rechallenge leków anty EGER.

Rafał Stec, Joanna Streb, Wojciech Rogowski.

13:15 – 13:30

Przerzutowy rak jelita grubego – opcje  1-szej  i 2-giej  linii leczenia - zmiany w programie lekowym od 1.09.2021.

Lucjan Wyrwicz

13:30 – 13:45

Podsumowanie sesji i Q&A

13:45 – 15:15

Blok reklamowy

Przerwa obiadowa

15:15 – 15:30

Czy możemy szybciej diagnozować czerniaki?

....

15:30 – 15:45

Postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka.

Jacek Calik

15:45 – 16:05

Skuteczność, która trwa – terapia skojarzona Opdivo+Yervoy w różnych typach nowotworów.

Tomasz Kubiatowski

16:05 – 16:20

Podsumowanie sesji i Q&A

16:20 – 16:50

Przerwa kawowa

16:50 – 17:05

Blok reklamowy

17:05 – 17:20

Możliwości optymalizacji leczenia zaawansowanego raka jajnika i endometrium.

Radosław Mądry

17:20 – 17:35

W jaki sposób pandemia wpłynęła na leczenie wspomagające w onkologii?

...

17:35 – 18:05

Panel dyskusyjny 

Co mi daje diagnostyka genów BRCA?

sesja dyskusyjno-warsztatowa „pantumor” z zakresu raka jajnika: Radosław Mądry raka stercza: Iwona.Skoneczna, raka trzustki: Leszek Kraj i raka piersi: Marzena

Wełnicka-Jaśkiewicz

18:05 – 18:20

Podsumowanie sesji i Q&A

18:20 – 18:35

Blok reklamowy

Sobota 16.10.2021

IX BEST OF ESMO

Przewodniczący sesji prof. dr hab. Maciej Krzakowski

8:45 – 9:00

Blok reklamowy

9:00 – 9:30

Nowotwory przewodu pokarmowego.

Lucjan Wyrwicz

9:30 – 9:40

Omówienie doniesień

9:40 – 10:10

Nowotwory ginekologiczne

Radosław Mądry

10:10 – 10:20

Omówienie doniesień

10:20 – 10:50

Rak piesi

Katarzyna Pogoda

10:50 – 11:00

Omówienie doniesień

11:00 – 11:15

Blok reklamowy

Przerwa kawowa

11:15 – 11:45

Rak płuca

Adam Płużański

11:45 – 11:55

Omówienie doniesień

11:55 – 12:25

Czerniaki

Piotr Rutkowski

12:25 – 12:35

Omówienie doniesień

12:35 – 13:05

Leczenie wspomagające

Ewa Chmielowska

13:05 – 13:15

Omówienie doniesień

13:15 – 13:45

Nowotwory urologiczne

.....

13:45 – 13:55

Omówienie doniesień

13:55 – 14:10

Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów

Blok reklamowy

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.