PROGRAM

XIV WMWO 2022

Program XIV WMWO.

Czwartek 20.10.2022
18:40 - 19:00
Blok reklamowy 1
19:00 – 19:05
Otwarcie Warsztatów
I RAK PŁUCA część 1
19:05 – 19:20
Wykład pod patronatem firmy Tecentriq
w leczeniu chorych na raka płuca - wczoraj, dziś i jutro
...
19:20 – 19:35
Wykład pod patronatem firmy
Nowe narzędzia w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca
Magdalena Knetki – Wróblewska
19:35 – 19:50
Wykład pod patronatem firmy
Skuteczność ozymertynibu IKT EFGR III generacji w ośrodkowym układzie nerwowym
Katarzyna Stencel
19:50 – 20:05
Wykład pod patronatem firmy
Brygatynib w pierwszej linii leczenia u pacjentów z NRDP ALK+ - doświadczenia własne
Magdalena Knetki – Wróblewska
20:05 – 20:15
Podsumowanie sesji i Q&A
II RAK PIERSI część 1
20:15 – 20:30
Wykład pod patronatem firmy
Inhibitory CDK4/6 w świetle nowych danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.
Joanna Streb
20:30 – 20:45
Wykład pod patronatem firmy
Znajdź właściwy TROP- Trodelvy w terapii raka piersi trójujemnego
Wojciech Rogowski
20:45 – 20:55
Podsumowanie sesji i Q&A
Blok reklamowy 2
piątek 21.10.2022
8:10 – 8:30
Blok reklamowy 3
I RAK PIERSI I RAK PŁUCA część 2
8:30 – 8:45
Wykład pod patronatem firmy
Leczenie okołooperacyjne wczesnego i przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi – czas na optymalizację terapii oraz jakości życia
Joanna Kufel-Grabowska
8:45 – 9:00
Wykład pod patronatem firmy
Miejsce trastuzumabu dereuxtecanu w leczeniu raka piersi w świetle nowej rejestracji leku
Elżbieta Senkus – Konefka
9:00 – 9:15
Wykład pod patronatem firmy ROCHE
Środowiskowe czynniki ryzyka raka płuca
...
9:15 – 9:30
Podsumowanie sesji i Q&A
III NOWOTWORY UROLOGICZNE I GINEKOLOGICZNE
9:30 – 10:00
Panel dyskusyjny:
Seksmisja u chorych na zaawansowanego raka stercza
Iwona Skoneczne, Lew Starowicz
10:00 – 10:30
Wykład pod patronatem firmy
Panel dyskusyjny:
Na rozstaju dróg: chorzy na M0 CRPC – leczenie miejscowo vs. nowoczesna hormonoterapia
Jakub Żołnierek, Matusz Dąbkowski
10:30 – 10:45
Podsumowanie sesji i Q&A
III NOWOTWORY UROLOGICZNE I GINEKOLOGICZNE
10:45 – 11:15
Przerwa kawowa
Blok reklamowy 4
11:15 - 11:30
Miejsce PET w uroonkologii i ginekologii onkologicznej
Grzegorz Romanowicz
11:30- 11:45
Miejsce Cabometyx’u w algorytmie postępowania u chorych z mRCC
Wiesław Bal
11:45 – 12:00
Wykład pod patronatem firmy …
Możliwości optymalizacji leczenia zaawansowanego raka jajnika i endometrium.
Radosław Mądry
12:00 – 12:45
Podsumowanie sesji i Q&A
IV CZERNIAKI I RAKI SKÓRY część 1
12:45 – 13:00
Wykład pod patronatem firmy …
BRAFi/MEKi w zaawansowanym czerniaku
Piotr Rutkowski
13:00 - 13:15
Wykład pod patronatem
Miejsce leczenia systemowego w raku skóry
Tomasz Kubiatowski
13:15 – 13:35
Blok reklamowy 5
13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa
V NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
14:30 – 15:00
PANEL DYSKUSYJNY
Czy doustne fluoropimidyny powinny być standardem w drugiej linii leczenia nowotworów złośliwych górnego odcinka przewodu pokarmowego?
za: Barbara Radecka, przeciw: Lucjan Wyrwicz
15:00 -15:15
Wykład pod patronatem firmy …
Nowe standardy leczenia raka wątrobowokomórkowego
15:15 – 15:30
Wykład pod patronatem firmy
Krajobraz terapeutyczny w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego – co możemy zrobić więcej dla pacjentów
Marek Wojtukiewicz
15:30 – 15:45
Wykład pod patronatem firmy …
Leczenie chorych na mCRC – co robić dziś i o czym myśleć jutro?
Violetta Sulżyc Bielicka
15:45 – 16:00
Podsumowanie sesji i Q&A
16:00 – 16:30
Przerwa kawowa
Blok reklamowy 6
VI IMMUNOTERAPIA
16:30 – 16:45
Wykład pod patronatem firmy
Immunoterapia skojarzona- od teorii do praktyki
Jacek Mackiewicz
16:45 – 17:00
Wykład pod patronatem firmy
Nowe oblicza immunoterapii w aspekcie nowotworów przewodu pokarmowego
...
17:00 – 17:15
Wykład pod patronatem: …
Dlaczego pembrolizumab jest preferowaną opcją leczenia w NCCN, ASCO i ESMO?
Wojciech Rogowski
17:15- 17:30
Podsumowanie sesji i Q&A
17:30 – 18:00
Sesja pod patronatem firmy
2022 Diagnostyka BRCA1/2 oczami onkologa – czy jest to już standard czy ciągle wyzwanie?
Joanna Streb, Iwona Skoneczna, Leszek Kraj, Katarzyna Pogoda
(Elżbieta Senkus-Konefka)
18:00 – 18:20
Blok reklamowy 7
20.00 Kolacja
sobota 16.10.2022
IX BEST of ESMO
Przewodniczący sesji prof. dr hab. Maciej Krzakowski
8:40 – 9:00
Blok reklamowy 8
9:00 – 9:25
Nowotwory przewodu pokarmowego.
Lucjan Wyrwicz
9:25 – 9:35
Omówienie doniesień
9:35 – 10:00
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry
10:00 – 10:10
Omówienie doniesień
10:10 – 10:35
Leczenie wspomagające
Ewa Chmielowska
10:35 – 10:45
Omówienie doniesień
10:45 – 11:15
Blok reklamowy 9
Przerwa kawowa
11:15 – 11:40
Rak płuca
Adam Płużański
11:40 – 11:50
Omówienie doniesień
11:50 – 12:15
Czerniaki
Piotr Rutkowski
12:15 – 12:25
Omówienie doniesień
12:25 – 12:50
Nowotwory urologiczne
Jakub Żołnierek
12:50 – 13:00
Omówienie doniesień
13:00 – 13:25
Rak piesi
Katarzyna Pogoda
13:25 – 13:35
Omówienie doniesień
13:30 – 13:40
Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów
Blok reklamowy 10
Obiad