Program

Dzień 1 - środa, 27 stycznia 2021

17:15-17:25

Bloki reklamowe

17:25-17:30

Otwarcie Warsztatów

17:30 -17:45

Wykład

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

Hormonoterapia we wczesnym raku piersi.

SESJA I : Rak nerki

17:45-18:05

Wykład pod patronatem firmy IPSEN:

Zalecenia PTOK dotyczące raka jasnokomórkowego nerki – miejsce najnowszych terapii celowanych.

dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

18:05-18:25

Wykład pod patronatem firmy IPSEN:

Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na HCC.

dr n. med. Leszek Kraj

18:25-18:40

Wykład pod patronatem firmy PFIZER:

Aktualne i przyszłe strategie leczenia pierwszej linii zawansowanego raka nerkowokomórkowego.

dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

18:40-18:55

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

18:55-19:05

Bloki reklamowe

SESJA II : Rak gruczołu krokowego

19:05-19:35

Panel dyskusyjny pod patronatem firmy ASTELLAS:

100 pytań związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego: jak znaleźć porozumienie pomiędzy Urologiem, Onkologiem.

prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Mariola Kosowicz

19:35-19:50

Wykład pod patronatem firmy BAYER:

Nowe możliwości leczenia CRPC w stadium M0. Miejsce darolutamidu w sekwencji terapii.

dr n. med. Iwona Skoneczna

19:50-20:05

Wykład pod patronatem firmy JANSSEN:

Optymalizacja leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego - miejsce octanu abirateronu z perspektywy najnowszych doniesień.

dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

20:05-20:20

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

20:20-20:30

Przerwa

20:15-20:30

SESJA III : Rak jajnika

20:30-20:55

Panel dyskusyjny pod patronatem firmy AstraZeneca

Badania obrazowe raka jajnika według RECIST w codziennej praktyce klinicznej.

dr hab. n med. Radosław Mądry, dr n. med. Justyna Bieda 

20:55-21:10

Wykład pod patronatem firmy GSK:

Niraparyb w leczeniu raka jajnika niezależnie od statusu mutacji BRCA.

dr hab. n med. Radosław Mądry 

21:10-21:25

Q&A Podsumowanie sesjidyskusja

21:25-21:35

Bloki reklamowe

Dzień 2 - czwartek, 28 stycznia 2021

17:15-17:25

Bloki reklamowe

SESJA IV : Rak płuca cz.1

17:25-17:40

Wykład :

Onkologia w czasach zarazy – jak pandemia wpłynie na śmiertelność z powodu chorób nowotworowych?

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

17:40-17:55

Wykład pod patronatem firmy TAKEDA :

Dziś i jutro w leczeniu ALK+ nie drobnokomórkowego raka płuca”

lek. med. Anna Wrona

17:55-18:30

Panel dyskusyjny pod patronatem firmy AstraZeneca

Leczenie NDRP w III stopniu klinicznego zaawansowania - aktualne możliwości i wyzwania.

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr n. med. Piotr Jaśkiewicz,  dr n. med. Marta Olszyna-Serementa

18:30-18:45

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

18:45-18:54

Bloki reklamowe

18:54-19:25

Wykład pod patronatem firmy MSD:

Stosowanie immunochemioterapii u osób z ekspresją PD-L1 <50%

dr n. med. Krzysztof Konopa

19:25-19:40

Wykład pod patronatem firmy ROCHE:

Atezolizumab w leczeniu II linii chorych na NDRP - kto odniesie największą korzyść?

dr n. med. Adam Płużański

19:40-20:00

Wykład pod patronatem firmy BMS:

Niwolumab – jeden lek, wiele możliwości.

dr hab n. med. Ewa Kalinka

20:00-20:15

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

20:15-20:25

Przerwa

SESJA V: Rak płuca cz. 2

20:25-20:40

Wykład pod patronatem firmy ROCHE:

Czy ALK+ NDRP ma szansę stać się chorobą przewlekłą?

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

20:40-20:55

Wykład pod patronatem firmy BOEHRINGER INGELHEIM

Terapia antyangiogenna po niepowodzeniu terapii 1. linii chorych na NDRP – charakterystyka pacjenta

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

20:55-21:25

Czy nowe technologie dostarczające nikotyny mogą oferować nałogowym palaczom redukcję ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu?

prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

21:25-21:40

Q&A - podsumowanie sesji i dyskusja

21:40-21:55

Bloki reklamowe

Dzień 3 - piątek, 29 stycznia 2021

17:15-17:25

Bloki reklamowe

17:25 - 17:40

Wykład pod patronatem firmy TEVA:

Zalecenia dotyczące postępowania w pierwszej linii nowotworów neuroendokrynnych.

Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

SESJA VI: Nowotwory przewodu pokarmowego

17:40-18:15

Panel dyskusyjny pod patronatem firmy AMGEN:

Sztuka wyboru-praktyczne spojrzenie na program lekowy mCRC – dyskusja ekspertów.

prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała, dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

18:15-18:30

Wykład pod patronatem firmy MERCK:

Ewolucja leczenia chorych na przerzutowego raka jelita grubego.

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

18:30-18:45

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

18:45-18:55

Bloki reklamowe

18:55-19:15

Wykład pod patronatem firmy SERVIER:

Fluoropirymidyny w monoterapii jako podstawa leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.

dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

19:15-19:35

Wykład pod patronatem firmy SERVIER:

Strategia leczenia po niepowodzeniu pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka trzustki.

dr n. med. Joanna Streb

19:35-19:50

Wykład pod patronatem firmy SANDOZ:

Rola G-CSF’ów w kontekście COVID 19.

dr hab. n. med. prof. AP Wojciech Rogowski

19:50-20:05

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

20:05-20:15

Przerwa

SESJA VII: Varia

sesja nowotwory skóry, nowotwory głowy i szyi

20:15-20:35

Wykład pod patronatem firmy SANOFI:

Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu Raka Kolczystokomórkowego Skóry

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

20:35-20:50

Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE:

Podejście terapeutyczne do czerniaka w aspekcie nowego programu lekowego.

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

20:50-21:05

Wykład pod patronatem firmy MERCK:

Postępy w leczeniu nawrotowych i/lub przerzutowych nowotworów głowy i szyi.

dr n. med. Bartosz Spławski

21.05-21.15

Q&A Podsumowanie sesji i dyskusja

21:15-21:25

Bloki reklamowe

Dzień 4 - sobota, 30 stycznia 2021

VIII BEST OF ESMO 2020

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

10:00-10:10

Bloki reklamowe

10:10-10:35

Nowotwory przewodu pokarmowego

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

10:35-10:40

Q&A

10:40-11:05 

Nowotwory urologiczne

dr hab. n med. Jakub Żołnierek

11:05-11:10

Q&A

11:10-11:35 

Nowotwory ginekologiczne

dr hab. n. med. Radosław Mądry

11:35-11:40

Q&A

11:40-11:50

Przerwa

11:50-12:15 

Rak piersi

dr n. med. Katarzyna Pogoda

12:15-12:20

Q&A

12:20-12:45 

Rak płuca

dr n. med. Adam Płużański

12:45-12:50

Q&A

12:50-13:15 

Czerniaki

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

13:15-13:20

Q&A

13:20-13:45 

Leczenie wspomagające

dr n. med. Ewa Chmielowska

13:45-13:50

Q&A

13:50-14:00

Podsumowanie BEST of ESMO

14:10-14:25

Bloki reklamowe

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.