Program

Wybrane sesje naukowe oraz wykłady w pierwszym dniu (piątek 15.10.2021) będą posiadały oznaczenia sponsorskie Partnerów XIII WMWO.

Piątek 15.10.2021

8:45 - 9:00

Otwarcie XIII Warsztatów WMWO

9:00 – 9:15

Zalecenia PTOK dotyczące raka jasnokomórkowego nerki – miejsce najnowszych terapii celowanych.

Jakub Żołnierek

9:15 – 9:30

Doświadczenia zebrane dzięki wprowadzaniu do terapii raka piersi inhibitorów cdk 4/6.

Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

9:30 – 10:00

Panel dyskusyjny

W jakich obszarach jest możliwa a w jakich nie porozumienie pomiędzy urologiem a onkologiem w aspekcie leczenia raka gruczołu krokowego?

Piotr Radziszewski, Iwona Skoneczna.

10:00 – 10:15

Optymalizacja leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego – miejsce octanu abiraterinu z perspektywy najnowszych doniesień i doświadczeń wtórnych.

Jakub Żołnierek

10:15 – 10:30

Perspektywy i możliwości w zastosowaniu niraparybu w leczeniu raka jajnika niezależnie od statusu mutacji BRCA.

Radosław Mądry

10:30 – 10:55

Q&A i podsumowanie sesji

10:55 – 11:25

Przerwa kawowa

11:25 – 11:40

Postępy w leczeniu terapiami celowanymi chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.

Magdalena Knetki-Wróblewska

11:40 – 11:55

Leczenie chorych na NDRP dziś i w najbliższej przyszłości.

Krzysztof Konopa

11:55 – 12:10

Jaką korzyść odnosi chory na drobnokomórkowego raka płuca po skojarzeniu atezoliumabu z chemioterapią?

Adam Płużański

12:10 – 12:25

Na jakim etapie chorzy na NDRP odnoszą największą korzyść z zastosowania terapii antyanginogennych?

Rodryg Ramlau

12:25 – 12:55

Panel dyskusyjny

Deeskalacja i leczenie podtrzymujące pierwszej linii mCRC Rechallenge leków anty EGER.

Rafał Stec, Joanna Streb, Wojciech Rogowski.

12:55 – 13:10

Spojrzenie na zaawansowanego raka trzustki w aspekcie drugiej i trzeciej linii lecznenia.

Leszek Kraj

13:10 – 13:25

Nowe możliwości leczenia CRPC w stadium M0.

Iwona Skoneczna

13:25 – 13:50

Q&A i podsumowanie sesji

13:50 – 15:35

Przerwa obiadowa

15:35 – 15:50

Co zmieniło się w podejściu do leczenia czerniaka w ciągu ostatniego roku?

Tomasz Kubiatowski

15:50 – 16:15

Q&A i podsumowanie sesji

16:15 – 16:45

Przerwa kawowa

16:45 – 17:20

Środowiskowe czynniki ryzyka raka płuca

Dr Anny Grzywa-Celinskiej

17:20 – 17:45

Q&A i podsumowanie sesji

Sobota 16.10.2021

IX BEST OF ESMO

9:00 – 9:30

Nowotwory przewodu pokarmowego.

Lucjan Wyrwicz

9:30 – 10:00

Nowotwory ginekologiczne

Radosław Mądry

10:00 – 10:30

Rak piesi

Katarzyna Pogoda

10:30 – 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 11:15

Rak płuca

Adam Płużański

11:15 – 11:45

Czerniaki

Piotr Rutkowski

11:45 – 12:15

Leczenie wspomagające

Ewa Chmielowska

12:15 – 12:30

Q&A i podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.