Program

Piątek 20.11.2020

8:15-8:30 

Otwarcie Warsztatów

8:30-8:45

Wykład inauguracyjny 

Onkologia w czasach zarazy – jak pandemia wpłynie na śmiertelność z powodu chorób nowotworowych?

Sergiusz Nawrocki

8:45-9:05

Zalecenia PTOK dotyczące raka jasnokomórkowego nerki – miejsce najnowszych terapii celowanych.

Jakub Żołnierek

9:05-9:25 

Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na HCC. 

Leszek Kraj

9:25-9:40

Aktualne i przyszłe strategie leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

Bogumiła Arłukowicz

9:40-10:10

Panel dyskusyjny 

100 pytań związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego: jak znaleźć porozumienie pomiędzy Urologiem, Onkologiem. 

Piotr Radziszewski, Iwona Skoneczna, Mariola Kosowicz

10:10-10:25

Nowe możliwości leczenia CRPC w stadium M0. Miejsce larotrectinibu w sekwencji terapii. 

Iwona Skoneczna

10:25-10:55

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

10:55-11:10

Optymalizacja leczenia pacjentów z mCRPC - miejsce octanu abirateronu z perspektywy długoletnich doświadczeń 

Jakub Żołnierek

11:10-11:35

Panel dyskusyjny 

Badania obrazowe raka jajnika według RECIST w codziennej praktyce klinicznej

Radosław Mądry, Justyna Bieda  

11:35-11:50

Niraparyb w leczeniu nawrotowego raka jajnika niezależnie od statusu mutacji BRCA.

Radosław Mądry  

11:50-12:05

Ewolucja leczenia chorych na przerzutowego raka jelita grubego.

Tomasz Kubiatowski 

12:05-12:20 


Fluoropirymidyny w monoterapii jako podstawa leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.

Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

12:20-12:35


Strategia leczenia po niepowodzeniu pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka trzustki.

Joanna Streb

12:35-13:10

Panel dyskusyjny 

Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego – czym dysponujemy i na co jeszcze czekamy?  

Marek Wojtukiewicz, Andrzej Deptała, Lucjan Wyrwicz

13:10-13:30

Niwolumab – jeden lek, wiele możliwości. 

Ewa Kalinka

13:30-14:24

Przerwa obiadowa

14:24-14:55 

Stosowanie immunochemioterapii u osób z ekspresją PD-L1 <1%.

Krzysztof Konopa

14:55-15:10

Atezolizumab w leczeniu II linii chorych na NDRP - kto odniesie największą korzyść?

Adam Płużański

15:10-15:25

Czy ALK+ NDRP ma szansę stać się chorobą przewlekłą?

Magdalena Knetki-Wróblewska

15:25-16:00

Panel dyskusyjny 

Leczenie NDRP w III stopniu klinicznego zaawansowania - aktualne możliwości i wyzwania 

Dariusz M. Kowalski, Magdalena Knetki-Wróblewska, Piotr Jaśkiewicz, Marta Olszyna-Serementa

16:00-16:30

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

16:30-16:45

Terapia antyangiogenna w leczeniu chorych na NDRP – charakterystyka pacjenta 

Tomasz Kubiatowski

16:45-17:00

Rola G-CSF’ów w kontekście COVID 19

Wojciech Rogowski

17:00-17:15

Postępy w leczeniu raków skóry 

Piotr Rutkowski

17:15-17:30

Podejście terapeutyczne do czerniaka w aspekcie nowego programu lekowego

Tomasz Kubiatowski

17:30-17:45

Postępy w leczeniu nawrotowych i/lub przerzutowych nowotworów głowy i szyi

Bartosz Spławski

17:45-18:00

Czy nowe technologie dostarczające nikotyny mogą oferować nałogowym palaczom redukcję ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu?

Rodryg Ramlau, Radzisław Kordek

Sobota 21.11.2020

VII BEST OF ESMO 2020

Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:00-9:30

Nowotwory przewodu pokarmowego

Lucjan Wyrwicz

9:30-10:00

Nowotwory urologiczne

Jakub Żołnierek/Maciej Studziński

10:00-10:30

Nowotwory ginekologiczne

Radosław Mądry

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-11:15

Rak piersi

Katarzyna Pogoda

11:15-11:45

Rak płuca

Adam Płużański

11:45-12:15

Czerniaki

Piotr Rutkowski

12:15-12:45

Leczenie wspomagające

Ewa Chmielowska

12:45-13:00

Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.