Program

środa 27 stycznia 2021

17:30-17:40

Bloki reklamowe

17:35-17:45

Otwarcie Warsztatów

17:45-18:05

Zalecenia PTOK dotyczące raka jasnokomórkowego nerki – miejsce najnowszych terapii celowanych.

Jakub Żołnierek

18:05-18:25

Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na HCC.

Leszek Kraj

18:25-18:40

Aktualne i przyszłe strategie leczenia pierwszej linii zawansowanego raka nerkowokomórkowego.

Bogumiła Arłukowicz

18:40-18:55

Q&A Podsumowanie sesji

18:55-19:05

Bloki reklamowe

19:05-19:35

Panel dyskusyjny

100 pytań związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego: jak znaleźć porozumienie pomiędzy Urologiem, Onkologiem.

Piotr Radziszewski, Iwona Skoneczna, Mariola Kosowicz

19:35-19:50

Nowe możliwości leczenia CRPC w stadium M0. Miejsce larotrectinibu w sekwencji terapii.

Iwona Skoneczna

19:50-20:05

Q&A Podsumowanie sesji

20:05-20:15

Bloki reklamowe

20:15-20:30

Optymalizacja leczenia pacjentów z mCRPC  - miejsce octanu abirateronu z perspektywy długoletnich doświadczeń.

Jakub Żołnierek

20:30-20:55

Panel dyskusyjny

Badania obrazowe raka jajnika według RECIST w codziennej praktyce klinicznej.

Radosław Mądry, Justyna Bieda 

20:55-21:10

Niraparyb w leczeniu nawrotowego raka jajnika niezależnie od statusu mutacji BRCA.

Radosław Mądry 

21:10-21:25

Q&A Podsumowanie sesji

21:25-21:35

Bloki reklamowe

czwartek 28 stycznia 2021

17:30-17:40

Bloki reklamowe

17:40-17:55

Onkologia w czasach zarazy – jak pandemia wpłynie na śmiertelność z powodu chorób nowotworowych?

Sergiusz Nawrocki

17:55-18:20

Panel dyskusyjny

Leczenie NDRP w III stopniu klinicznego zaawansowania - aktualne możliwości i wyzwania.

Dariusz M. Kowalski, Magdalena Knetki-Wróblewska, Piotr Jaśkiewicz, Marta Olszyna-Serementa

18:20-18:35

Q&A Podsumowanie sesji

18:35-18:44

Bloki reklamowe

18:44-19:15

Stosowanie immunochemioterapii u osób z ekspresją PD-L1 <1%.

Krzysztof Konopa

19:15-19:30

Atezolizumab w leczeniu II linii chorych na NDRP - kto odniesie największą korzyść?

Adam Płużański

19:30-19:50

Niwolumab – jeden lek, wiele możliwości.

Ewa Kalinka

19:50-20:05

Q&A Podsumowanie sesji

20:05-20:15

Bloki reklamowe

20:15-20:30

Czy ALK+ NDRP ma szansę stać się chorobą przewlekłą?

Magdalena Knetki-Wróblewska

20:30-20:45

Terapia antyangiogenna w leczeniu chorych na NDRP – charakterystyka pacjenta

Tomasz Kubiatowski

20:45-21:00

Czy nowe technologie dostarczające nikotyny mogą oferować nałogowym palaczom redukcję ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu?

Rodryg Ramlau, Radzisław Kordek

21:00-21:10

Bloki reklamowe

piątek 29 stycznia 2021

17:30-17:40

Bloki reklamowe

17:40-18:15

Panel dyskusyjny

Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego – czym dysponujemy i na co jeszcze czekamy? 

Marek Wojtukiewicz, Andrzej Deptała, Lucjan Wyrwicz

18:15-18:30

Ewolucja leczenia chorych na przerzutowego raka jelita grubego.

Tomasz Kubiatowski

18:30-18:45

Q&A Podsumowanie sesji

18:45-18:55

Bloki reklamowe

18:55-19:15


Fluoropirymidyny w monoterapii jako podstawa leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.

Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

19:15-19:35

Strategia leczenia po niepowodzeniu pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka trzustki.

Joanna Streb

19:35-19:50

Rola G-CSF’ów w kontekście COVID 19.

Wojciech Rogowski

19:50-20:05

Q&A Podsumowanie sesji

20:05-20:15

Bloki reklamowe

20:15-20:30

Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu Raka Kolczytokomórkowego Skóry

Piotr Rutkowski

20:30-20:45

Podejście terapeutyczne do czerniaka w aspekcie nowego programu lekowego.

Tomasz Kubiatowski

20:45-21:00

Postępy w leczeniu nawrotowych i/lub przerzutowych nowotworów głowy i szyi.

Bartosz Spławski

21:00-21:10

Bloki reklamowe

sobota 30 stycznia 2021

VIII BEST OF ESMO 2020

Przewodniczący: Maciej Krzakowski

10:00-10:10

Bloki reklamowe

10:10-10:40

Nowotwory przewodu pokarmowego

Lucjan Wyrwicz

10:40-11:10

Nowotwory urologiczne

Jakub Żołnierek/Maciej Studziński

11:10-11:40

Nowotwory ginekologiczne

Radosław Mądry

11:40-11:50

Bloki reklamowe

11:50-12:20

Rak piersi

Katarzyna Pogoda

12:20-12:50

Rak płuca

Adam Płużański

12:50-13:20

Czerniaki

Piotr Rutkowski

13:20-13:50

Leczenie wspomagające

Ewa Chmielowska

13:50-14:00

Bloki reklamowe

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.