2018 Program X Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek 9.11.2018


8:00 OTWARCIE WARSZTATÓW

8:10-8:40 "Panel dyskusyjny:
Rak gruczołu krokowego. Leczenie systemowe i radioterapia. State of art. Mateusz Dąbkowski, Iwona Skoneczna "

8:40-8:55 Czy umiemy prawidłowo kwalifikować chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego do terapii izotopowych? Marek Wojtukiewicz

8:55-9:10 "WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:
Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka  nerkowokomórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Piotr Tomczak "

9:10-9:25 "WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN:
Kabozantynib - nowy standard leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w Polsce w aspekcie uaktualnionych programów lekowych. Jakub Żołnierek "

9:25-9:45 "WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB:
Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki. Piotr Tomczak "

9:45-10:00 "WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN:
Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych. Beata Kos-Kudła "

10.00-10:15 "WYKŁAD SPONSOROWANY MERCK:
Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w pierwszej linii leczenia, u chorych na uogólnionego raka jelita grubego. Marek Wojtukiewicz "

10:15-11:00 PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA KAWOWA

11:00-11:30 "Panel dyskusyjny:
Jaki algorytm diagnostyczno-terapeutyczny zastosować u chorych z nowo rozpoznanym uogólnionym rakiem jelita grubego? Andrzej Deptała, Marek Wojtukiewicz "

11:30-11:50 "WYKŁAD SPONSOROWANY SANOFI:
Próba personalizacji drugiej linii leczenia uogólnionego raka jelita grubego – strategia postępowania. Rafał Stec "

11:50-12:20 "Panel dyskusyjny:
Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w trzeciej i czwartej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Barbara Radecka, Bogumiła Arłukowicz "

12:20-12:35 "WYKŁAD SPONOROWANY MSD:
Praktyczne aspekty stosowania KEYTRUDA (pembrolizumab) w pierwszej linii leczenia chorych na uogólnionego NDRP. Adam Płużański "

12:35-12:55 Strategia leczenia uogólnionego NDRP u chorych z mutacją EGFR. Piotr Potemski

12:55-13:15 "WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB:
Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia NDRP. Paweł Badurak "

13:15-13:30 Nintedanib w leczeniu chorych z wczesną progresją gruczołowego raka płuca. Anna Kowalczyk

13:30-13:50 Czy radykalne leczenie w nieoperacyjnym NDRP może być bardziej radykalne? Sergiusz Nawrocki

13:50-15:20 PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA OBIADOWA

15:20-15:35 "WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:
Rola Ibrance (palbocyklib) w leczeniu uogólnionego HR+ HER2–  raka piersi. Barbara Radecka "

15:35-15:50 "WYKŁAD SPONSOROWANY ROCHE:
Czy stosowane w Polsce leczenie chorych na raka piersi HER2+ jest optymalne?  Bogumiła Arłukowicz "

15:50-16.05 Terapia metronomiczna – obiecująca opcja leczenia przeciwnowotworowego. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

16:05-16:20 "WYKŁAD SPONSOROWANY ROCHE:
Systemowe leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem - metaanaliza Cochrane z 2018 roku. Piotr Potemski "

16:20-16:50 PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA KAWOWA

16:50-17:05 Profilaktyka i leczenie przerzutów do mózgowia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca. Lucyna Kępka

17:05-17:20 Leczenie skojarzone raka pęcherza moczowego - pomiędzy praktyką kliniczną a standardami. Andrzej Badzio

17:20-17:50 "Panel dyskusyjny:
Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego, związanego z paleniem tytoniu, u osób po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu? Maciej Krzakowski, Sergiusz Nawrocki, Mariusz Adamek "

17:50-18:00 PODSUMOWANIE SESJI.
Sobota 10.11.2018
VI BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:00-09:30 Nowotwory urologiczne. Jakub Żołnierek

09:30-10:00 Nowotwory przewodu pokarmowego. Lucjan Wyrwicz

10:00-10:30 Rak płuca. Anna Wrona

10:30-11:15 PRZERWA KAWOWA

11:15-11:45 Nowotwory ginekologiczne. Joanna Pikiel

11:45-12:15 Leczenie wspomagające. Ewa Chmielowska

12:15-12:45 Czerniaki. Ewa Kalinka-Warzocha

12:45-13:15 Rak piersi. Elżbieta Senkus-Konefka

13:15-13:30 PODSUMOWANIE SESJI I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.