2016 Program VIII Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek 21.10.2016

8:30 Otwarcie Warsztatów


8:45-9:00 Leczenie chorych na uogólnionego raka nerki w drugiej linii – czy już jest czas na nowe opcje terapeutyczne? Bogusława Czartoryska-Arłukowicz


9:00-9:15 Jak zmienia się praktyka kliniczna w leczeniu chorych na rozsianego raka nerki – czego nauczyliśmy się w czasie ostatnich 10 lat? Jakub Żołnierek


9.15-9:45 "Panel dyskusyjny:100 pytań onkologa do urologa Iwona Skoneczna, Tomasz Borkowski "


9:45-10:15 "SESJA SPONSOROWANA ASTRAZENECA: Specyfika postępowania z chorymi na raka jajnika z mutacją w genach BRCA1 i/lub BRCA2 Metody diagnostyczne i algorytm postępowania w analizie mutacji genów BRCA1/2 Bartosz Wasąg Leczenie nawrotów raka jajnika Jacek Sznurkowski "


10:15-11:00 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa


11:00-11:15 Czy potrafimy prawidłowo wykorzystać opcje terapeutyczne jakie dają inhibitory kinaz tyrozynowych w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego? Marek Wojtukiewicz


11:15-11:30 Leczenie chorych na uogólnionego raka jelita grubego po niepowodzeniu terapii z udziałem oksaliplatyny i irynotekanu Wojciech Rogowski


11:30-12:00 "Panel dyskusyjny:Współpraca chirurga z onkologiem klinicznym w leczeniu chorych na raka jelita grubego z przerzutami ograniczonymi do wątroby Piotr Potemski, Dariusz Zadrożny "


12:00-12:30 "Panel dyskusyjny:Nowotwory neuroendokrynne – algorytm postępowania po progresji na analogach somatostatyny: PRRT? Terapie celowane? Chemioterapia? Jarosław Ćwikła, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Ewa Wachuła "


12:30-12:45 Podsumowanie sesji


12:45-13:30 "SESJA SPONSOROWANA BMS:Immunoonkologia w codziennej praktyce klinicznej na przykładzie terapii z zastosowaniem Opdivo (niwolumab) Moderator Wojciech Rogowski Immunoonkologia w leczeniu czerniaka i raka nerki Renata Zaucha Immunoonkologia w leczeniu raka płuca Adam Płużański "


13:30-14:30 Przerwa obiadowa


14:30-15:00 Czy rozumiemy narzędzia statystyczne używane w doniesieniach medycznych? Iwona Ługowska "NOWE KIERUNKI W RADIOTERAPII: Leczenie skojarzone - nowa perspektywa: radio-immunoterapia "


15:00-15:15 Mechanizmy możliwej interakcji radioterapii i leków immunologicznych Andrzej Badzio


15:15-15:30 Wyniki badań podstawowych Rafał Dziadziuszko


15:30-15:45 Wyniki badań klinicznych i perspektywy zastosowań w leczeniu chorych Sergiusz Nawrocki


15:45-16:30 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa


16:30-17:00 "Panel dyskusyjny:Leczenie chorych na wczesnego raka piersi w świetle wyników badań ACOSG Z0011 i AMAROS, czy jesteśmy gotowi na nowy standard? Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Sergiusz Nawrocki "


17:00-17:15 Rola WBRT u pacjentek z rakiem piersi w zależności od typu biologicznego Lucyna Kępka


17:15-17:30 Podsumowanie sesji


17:30-18:30 Debata z udziałem Pani Minister Katarzyny Głowali i innych ekspertów ochrony zdrowia Finansowanie świadczeń szpitalnych – co zmieni się w 2017 roku i jaki to będzie miało wpływ w dziedzinie onkologii? Krzysztof Jakubiak

Sobota 22.10.2016

9:00-9:30 "SESJA SPONSOROWANA MSD: Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem – doświadczenia polskie Aktualne wytyczne leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem a możliwości terapeutyczne. Co się zmieniło od 1 lipca 2016 roku? Piotr Rutkowski Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu przerzutowego czerniaka – doświadczenia z 2 polskich ośrodków Joanna Stępniak "


"BEST OF ESMO 2016
Przewodniczący: Maciej Krzakowski "


9:30-10:00 Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek


10:00-10:40 Czy głos pacjenta może decydować o wyborze chemioterapii? Nowotwory przewodu pokarmowego Rafał Stec


10:40-11:10 Rak płuca Adam Płużański


11:10-11:40 Przerwa kawowa


11:40-12:10 Nowotwory ginekologiczne Joanna Pikiel


12:10-12:40 Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska


12:40-13:10 Czerniaki Piotr Rutkowski


13:10-13:40 Rak piersi Elżbieta Senkus-Konefka


13:40-13:45 Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.