2015 Program VII Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek 9.10.2015

09:00 Powitanie uczestników


Nowotwory ginekologiczne i urologiczne


09.15 Optymalizacja leczenia chorych na uogólnionego raka nerkowokomórkowego w pierwszej linii leczenia na przykładzie przypadków klinicznych dr med. Jakub Żołnierek


09.30 Optymalizacja leczenia chorych na uogólnionego raka nerkowokomórkowego w drugiej linii leczenia na przykładzie przypadków klinicznych dr hab. med. Piotr Potemski


09.45 Co w najbliższej perspektywie może zmienić się w Polsce w leczeniu raka nerkowokomórkowego, a co pozostanie standardem? prof. dr hab. med. Piotr Wysocki


10.00 Aktualne zalecenia odnośnie postępowania w innych postaciach histopatologicznych raka nerki dr med. Piotr Tomczak


10.15-11.00 Podsumowanie i dyskusja, przerwa kawowa


Nowotwory ginekologiczne i urologiczne cd.


11.00 "Debata:
Nowe leki hormonalne w leczeniu raka gruczołu krokowego – kto powinien stosować?
Onkolog kliniczny – dr med. Iwona Skoneczna
Radioterapeuta, a może też urolog – dr hab. med. Renata Zaucha "


11.30 Nowe wyzwania w leczeniu raka szyjki macicy dr med. Aleksandra Łacko


Nowotwory przewodu pokarmowego


11.45 Jak dużo tracimy poprzez brak dostępu do terapii anty EGFR w pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? dr hab. med. Piotr Potemski


12.00 "Debata:
Czy pooperacyjna chemioterapia jest wskazana u chorych na raka odbytnicy po przedoperacyjnej lub pooperacyjnej chemioradioterapii?
Tak – dr hab. med. Lucjan Wyrwicz
Nie – prof. dr hab. med. Krzysztof Bujko "


12.30 Co onkolog kliniczny/radioterapeuta powinien wiedzieć na temat nowotworów neuroendokrynnych? prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

12:45-14:30 Podsumowanie Sesji, przerwa obiadowa


Choroba oligometastatyczna


14:30 "Debata:
Czy powinniśmy stosować metody miejscowe - radioterapię/chirurgię czy leczenie systemowe?
Radioterapię/chirurgię – dr med. Andrzej Badzio
Leczenie systemowe – prof. dr hab. med. Piotr Wysocki "
Protonoterapia


15.00 Jakich chorych powinniśmy kierować na protonoterapię? dr hab. med. Rafał Dziadziuszko


15:15-16:00 Podsumowanie Sesji, przerwa kawowa


Rak płuca


16.00 Miejsce terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca dr hab. med. Rafał Dziadziuszko


16.15 Miejsce immunoterapii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca dr med. Adam Płużański


16.30 "Debata:
Czy należy stosować radioterapię na obszar klatki piersiowej w leczeniu chorych na postać uogólnioną drobnokomórkowego raka płuca
Tak – prof. dr hab. med. Lucyna Kępka
Nie – dr hab. med. Sergiusz Nawrocki "


17.00 - 17.15 Podsumowanie i dyskusja

Sobota, 10 października 2015 r.


08:30 Refleksje na temat leczenia systemowego u chorych na zaawansowanego raka nerki prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz


08.45 Prawda przy łóżku pacjenta – dylematy etyczne ksiądz dr Jan Kaczkowski
"BEST OF ESMO 2015
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski "


09.15 Nowotwory urologiczne dr med. Jakub Żołnierek


09.45 Nowotwory klatki piersiowej dr med. Adam Płużański


10.15 Leczenie wspomagające dr med. Ewa Chmielowska


10.45 Czerniaki prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski


11.15-11.45 Podsumowanie i przerwa kawowa


11.45 Nowotwory przewodu pokarmowego dr hab. med. Lucjan Wyrwicz


12.15 Nowotwory ginekologiczne dr med. Joanna Pikiel


12.45 Rak piersi dr med. Elżbieta Senkus-Konefka


13.15 Podsumowanie Sesji i Warsztatów


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.