2021 Program XIII Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Program XIII WMWO.

czwartek 14.10.2021
18:45 - 19:00
Blok reklamowy
19:00 – 19:05
Otwarcie Warsztatów
I RAK PŁUCA część 1
19:05 – 19:20
Wykład pod patronatem firmy MSD
Co oznacza wynik testu PDL1 poniżej 1%? Jaką opcję terapeutyczną wybrać w pierwszej linii u chorych na zaawansowanego NDRP.
Paweł Krawczyk
19:20 – 19:35
Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Co pozwoliło poprawić wyniki leczenia u chorych na NDRP w stopniu III?
Sergiusz Nawrocki
19:35 – 19:50
Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Ozymertynib w NDRP: w leczeniu uzupełniającym czy dopiero w chorobie zaawansowanej?
Magdalena Knetki-Wróblewska
19:50 – 20:05
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Terapia anty-angiogenna w leczeniu NDRP – aktualizacja po ESMO 2021
Tomasz Kubiatowski
20:05 – 20:15
Podsumowanie sesji i Q&A
II RAK PIERSI
20:15 – 20:30
Wykład pod patronatem firmy PFIZER
Inhibitory CDK4/6 w świetle nowych danych z rzeczywistej praktyki klinicznej.
Marzena Wełnicka- Jaśkiewicz
20:30 – 20:45
Wykład pod patronatem firmy GILEAD
Potrójnie ujemny rak piersi – fakty i perspektywy
Wojciech Rogowski
20:45 – 20:55
Podsumowanie sesji i Q&A
Blok reklamowy
piątek 15.10.2021
8:10 – 8:30
Blok reklamowy
I RAK PŁUCA część 2
8:30 – 8:45
Wykład pod patronatem firmy TAKEDA
Optymalne zabezpieczenie centralnego układu nerwowego u chorych na NDRP.
Anna Wrona
8:45 – 9:00
Wykład pod patronatem firmy ROCHE
Nowe opcje w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca.
Magda Knetki- Wróblewska
9:00 – 9:15
Wykład pod patronatem firmy ROCHE
Optymalna sekwencja leczenia chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK
Katarzyna Stencel
9:15 – 9:30
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Rola badań codziennej praktyki klinicznej (RWE) na przykładzie leczenia antyEGFR w raku płuca
Adam Płużański
9:30 – 9:45
Środowiskowe czynniki ryzyka raka płuca
Anny Grzywa-Celińska
9:45 – 10:00
Podsumowanie sesji i Q&A
10:00 – 10:30
Przerwa kawowa
Blok reklamowy
III NOWOTWORY UROLOGICZNE I GINEKOLOGICZNE
10:30 – 10:45
Wykład pod patronatem firmy MERCK
Awemulab w terapii podtrzymującej w 1 linii - nowa koncepcja leczenia uogólnionego raka urotelialnego.
Jakub Kucharz
10:45 – 11:00
Wykład pod patronatem firmy JANSSEN
Optymalizacja leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego – miejsce octanu abiraterinu z perspektywy najnowszych doniesień i doświadczeń własnych.
Jakub Żołnierek
11:00 – 11:15
Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Kabozantynib w połączeniu z immunoterapią w pierwszej linii leczenia chorych z zaawansowanym jasnokomórkowym raku nerki.
Jakub Żołnierek
11:15 – 11:30
Wykład pod patronatem firmy GSK
Możliwości optymalizacji leczenia zaawansowanego raka jajnika i endometrium.
Radosław Mądry
11:30 – 11:45
Podsumowanie sesji i Q&A
IV VARIA część 1
11:45 – 12:00
Czy sztuczna inteligencja pomoże nam diagnozować czerniaki ?
Alicja Rustowska - Rogowska
12:00 – 12:15
Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE
Postępy w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Jacek Calik
12:15 – 12:40
Podsumowanie sesji i Q&A
12:40 – 13:40
Blok reklamowy
Przerwa obiadowa
13:40 – 14:10
PANEL DYSKUSYJNY
Miej serce i patrzaj w serce lecząc raka stercza.
Iwona Skoneczna, Sebastian Szmit
V NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
14:10 – 14:25
Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Sekwencja leczenia chorych z zaawansowanym HCC w oparciu o program lekowy .
Leszek Kraj
14:25 – 14:40
Wykład pod patronatem firmy SERVIER
Którzy chorzy na zaawansowanego raka trzustki kwalifikują się do drugiej linii leczenia?
Leszek Kraj
14:40 – 15:10
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy AMGEN
Leczenie chorych na mCRC – co robić dziś i o czym myśleć jutro?
Rafał Stec, Joanna Streb, Violetta Sulżyc Bielicka
15:10 – 15:25
Wykład pod patronatem firmy SANOFI
Przerzutowy rak jelita grubego – opcje 1-szej i 2-giej linii leczenia - zmiany w programie lekowym od 1.09.2021.
Lucjan Wyrwicz
15:25 – 15:40
Podsumowanie sesji i Q&A
15:40 – 16:10
Przerwa kawowa
Blok reklamowy
VI VARIA część 2
16:10 - 16:30
Wykład pod patronatem firmy BMS
Skuteczność, która trwa – terapia skojarzona Opdivo+Yervoy w różnych typach nowotworów.
Tomasz Kubiatowski
16:30 - 16:45
Wykład pod patronatem firmy SANDOZ
W jaki sposób pandemia wpłynęła na leczenie wspomagające w onkologii?
Ewa Chmielowska
16:45 – 17:00
Wykład pod patronatem firmy NOVARTIS
Aktualizacja wyników badań klinicznych dotyczących inhibitorów CDK4/6 z 2021 r.
Michał Kunkiel
17:00 – 17:30
PANEL DYSKUSYJNY POD PATRONATEM FIRMY ASTRAZENECA
Co mi daje diagnostyka genów BRCA?
sesja dyskusyjno-warsztatowa „pantumor” z zakresu raka jajnika: Radosław Mądry raka stercza: Iwona Skoneczna, raka trzustki: Leszek Kraj i raka piersi: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
17:30 – 17:50
Blok reklamowy
20.00 Kolacja
sobota 16.10.2021
IX BEST of ESMO
Przewodniczący sesji prof. dr hab. Maciej Krzakowski
8:40 – 9:00
Blok reklamowy
9:00 – 9:25
Nowotwory przewodu pokarmowego.
Lucjan Wyrwicz
9:25 – 9:35
Omówienie doniesień
9:35 – 10:00
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry
10:00 – 10:10
Omówienie doniesień
10:10 – 10:35
Leczenie wspomagające
Ewa Chmielowska
10:35 – 10:45
Omówienie doniesień
10:45 – 11:15
Blok reklamowy
Przerwa kawowa
11:15 – 11:40
Rak płuca
Adam Płużański
11:40 – 11:50
Omówienie doniesień
11:50 – 12:15
Czerniaki
Piotr Rutkowski
12:15 – 12:25
Omówienie doniesień
12:25 – 12:50
Nowotwory urologiczne
Jakub Żołnierek
12:50 – 13:00
Omówienie doniesień
13:00 – 13:25
Rak piesi
Katarzyna Pogoda
13:25 – 13:35
Omówienie doniesień
13:30 – 13:40
Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów
Blok reklamowy
Obiad

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.