2020/21 Program XII Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Program
Środa, 27 stycznia 2021
SALA KONFERENCYJNA


17:15–17:25 Bloki reklamowe

17:25–17:30 Otwarcie warsztatów

17:30–17:45 Hormonoterapia we wczesnym raku piersi
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

17:45–18:55 Sesja I. Rak nerki

17:45–18:05 Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dotyczące raka jasnokomórkowego nerki — miejsce najnowszych terapii celowanych
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

18:05–18:25 Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Miejsce kabozantynibu w optymalnej sekwencji leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego
dr n. med. Leszek Kraj

18:25–18:40 Wykład pod patronatem firmy Pfizer
Aktualne i przyszłe strategie leczenia pierwszej linii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

18:40–18:55 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

18:55–19:05 Bloki reklamowe

19:05–20:15 Sesja II. Rak gruczołu krokowego

19:05–19:35 Panel dyskusyjny pod patronatem firmy Astellas
100 pytań związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego: jak znaleźć porozumienie pomiędzy urologiem i onkologiem?
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, dr n. med. Iwona Skoneczna, dr n. med. Mariola Kosowicz

19:35–19:50 Wykład pod patronatem firmy Bayer
Nowe możliwości leczenia raka stercza opornego na kastrację w stadium M0. Miejsce darolutamidu w sekwencji terapii
dr n. med. Iwona Skoneczna

19:50–20:05 Wykład pod patronatem firmy Janssen Cilag
Optymalizacja leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego — miejsce octanu abirateronu z perspektywy najnowszych doniesień dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

20:05–20:15 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

20:15–20:30 Przerwa

20:30–21:25 Sesja III. Rak jajnika

20:30–20:55 Panel dyskusyjny pod patronatem firmy Astra Zeneca Badania obrazowe raka jajnika według RECIST w codziennej praktyce klinicznej
dr hab. n. med. Radosław Mądry, dr n. med. Justyna Bieda

20:55–21:10 Wykład pod patronatem firmy GSK
Niraparyb w leczeniu raka jajnika niezależnie od statusu mutacji BRCA
dr hab. n. med. Radosław Mądry

21:10–21:25 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

21:25–21:35 Bloki reklamowe


Czwartek, 28 stycznia 2021
SALA KONFERENCYJNA

17:15–17:25 Bloki reklamowe

17:25–20:15 Sesja IV. Rak płuca — część I

17:25–17:40 Onkologia w czasach zarazy — jak pandemia wpłynie na śmiertelność z powodu chorób nowotworowych?
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

17:40–17:55 Wykład pod patronatem firmy TAKEDA
Dziś i jutro w leczeniu ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca dr n. med. Anna Wrona

17:55–18:30 Panel dyskusyjny pod patronatem firmy Astra Zeneca Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu klinicznego zaawansowania — aktualne możliwości i wyzwania

Wprowadzenie
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
Radiochemioterapia jednoczasowa i leczenie konsolidujące
dr n. med. Piotr Jaśkiewicz
Czy samodzielna radioterapia ma jeszcze uzasadnienie?
dr n. med. Marta Olszyna-Serementa
Miejsce leczenia systemowego
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
Podsumowanie i dyskusja
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr n. med. Piotr Jaśkiewicz, dr n. med. Marta Olszyna-Serementa

18:30–18:45 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

18:45–18:54 Bloki reklamowe

18:54–19:25 Wykład pod patronatem firmy MSD
Stosowanie immunochemioterapii u osób z ekspresją PD-L1 poniżej 50%
dr n. med. Krzysztof Konopa

19:25–19:40 Wykład pod patronatem firmy Roche
Atezolizumab w leczeniu drugiej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca — kto odniesie największą korzyść?
dr n. med. Adam Płużański

19:40–20:00 Wykład pod patronatem firmy BMS Niwolumab — jeden lek, wiele możliwości dr hab. n. med. Ewa Kalinka

20:00–20:15 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

20:15–20:25 Przerwa

20:25–21:40 Sesja V. Rak płuca — część II

20:25–20:40 Wykład pod patronatem firmy Roche
Czy ALK+ niedrobnokomórkowego raka płuca ma szansę stać się chorobą przewlekłą?
dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

20:40–20:55 Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Terapia antyangiogenna po niepowodzeniu terapii pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca — charakterystyka pacjenta
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

20:55–21:25 Czy nowe technologie dostarczające nikotyny mogą oferować nałogowym palaczom redukcję ryzyka zdrowotnego związanego z paleniem tytoniu?
prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

21:25–21:40 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

21:40–21:50 Bloki reklamowe


Piątek, 29 stycznia 2021
SALA KONFERENCYJNA

17:15–17:25 Bloki reklamowe

17:25–17:40 Wykład pod patronatem firmy Teva
Zalecenia dotyczące postępowania w leczeniu pierwszej linii nowotworów neuroendokrynnych

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

17:40–20:05 Sesja VI. Nowotwory przewodu pokarmowego

17:40–18:15 Panel dyskusyjny pod patronatem firmy Amgen
Sztuka wyboru — praktyczne spojrzenie na program lekowy przerzutowego raka jelita grubego — dyskusja ekspertów
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała, prof. dr hab. n. med. Lucjan S. Wyrwicz

18:15–18:30 Wykład pod patronatem firmy Merck
Ewolucja leczenia chorych na przerzutowego raka jelita grubego dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

18:30–18:45 Pytania i odpowiedzi Podsumowanie sesji Dyskusja

18:45–18:55 Bloki reklamowe

18:55–19:15 Wykład pod patronatem firmy Servier
Fluoropirymidyny w monoterapii jako podstawa leczenia nowotworów przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

19:15–19:35 Wykład pod patronatem firmy Servier
Strategia leczenia po niepowodzeniu pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka trzustki
dr n. med. Joanna Streb

19:35–19:50 Wykład pod patronatem firmy Sandoz Rola G-CSF-ów w kontekście COVID-19 prof. AP dr hab. n. med. Wojciech Rogowski

19:50–20:05 Pytania i odpowiedzi
Podsumowanie sesji
Dyskusja

20:05–20:15 Przerwa

20:15–21:15 Sesja VII. Varia

20:15–20:35 Wykład pod patronatem firmy Sanofi
Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu raka kolczystokomórkowego skóry
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

20:35–20:50 Wykład pod patronatem firmy Pierre-Fabre
Podejście terapeutyczne do czerniaka w aspekcie nowego programu lekowego
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

20:50–21:05 Wykład pod patronatem firmy Merck
Postępy w leczeniu nawrotowych i/lub przerzutowych nowotworów głowy i szyi
dr n. med. Bartosz Spławski

21:05–21:15 Pytania i odpowiedzi
Podsumowanie sesji
Dyskusja

21:15–21:25 Bloki reklamowe


Sobota, 30 stycznia 2021
SALA KONFERENCYJNA

10:00–14:00 VIII BEST OF ESMO 2020
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

10:00–10:10 Bloki reklamowe

10:10–10:35 Nowotwory przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Lucjan S. Wyrwicz

10:35–10:40 Pytania i odpowiedzi

10:40–11:05 Nowotwory urologiczne
dr hab. n. med. Jakub Żołnierek

11:05–11:10 Pytania i odpowiedzi

11:10–11:35 Nowotwory ginekologiczne
dr hab. n. med. Radosław Mądry

11:35–11:40 Pytania i odpowiedzi

11:40–11:50 Przerwa

11:50–12:15 Rak piersi
dr n. med. Katarzyna Pogoda

12:15–12:20 Pytania i odpowiedzi

12:20–12:45 Rak płuca
dr n. med. Adam Płużański

12:45–12:50 Pytania i odpowiedzi

12:50–13:15 Czerniaki
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

13:15–13:20 Pytania i odpowiedzi

13:20–13:45 Leczenie wspomagające
dr n. med. Ewa Chmielowska

13:45–13:50 Pytania i odpowiedzi

13:50–14:00 Podsumowanie

14:00–14:15 Bloki reklamowe


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.