2019 Program XI Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek 25.10.2019


8:30-8:45 Otwarcie Warsztatów

8:45-9:00 "Wykład sponsorowany przez firmę BAYER:
Rola terapii z zastosowaniem dichlorku radu-223 u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego. Wiesław Bal "

9:00-9:15 Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Rafał Stec

9:15-9:35 "Wykład pod patronatem firmy IPSEN:
Optymalna terapia w II linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Jakub Kucharz "

9:35-9:55 "Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENCA:
Optymalizacja diagnostyki BRCA w leczeniu podtrzymującym zaawansowanego raka jajnika. Lubomir Bodnar "

9:55-10:25 "Panel dyskusyjny sponsorowany przez firmę AMGEN:
Terapia w I linii leczenia u chorych na u uogólnionego raka jelita grubego - siła nawyku czy moc strategii? Kontynuować czy deeskalować? Tomasz Lewandowski Indywidualizacja leczenia - czy wiemy już wszystko? Lucjan Wyrwicz "

10:25-10:40 "Wykład pod patronatem firmy SANOFI:
Optymalizacja II linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego zgodnie z Programem Lekowym. Andrzej Deptała "

10:40-11:25 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

11:25-11:40 "Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:
Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w III oraz kolejnych liniach leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz "

11:40-11:55 Aktualne dylematy dotyczące leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego u chorych na raka jelita grubego. Piotr Tokajuk

11:55-12:10 "Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:
Optymalne strategia leczenia chorych na uogólnionego raka trzustki w II linii leczenia. Wojciech Rogowski "

12:10-12:25 "Wykład sponsorowany przez firmę PFIZER:
Miejsce palbocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w aspekcie Programu Lekowego. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz "

12:25-12:40 "Wykład sponsorowany przez firmę BRISTOL-MYERS SQUIBB:
Niwolumab w leczeniu uzupełniającym czerniaka. Jacek Mackiewicz "

12:40-12:55 "Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:
Praktyczne aspekty stosowania atezolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Magdalena Knetki-Wróblewska "

12:55-13:10 "Wykład pod patronatem firmy MSD:
Praktyczne aspekty stosowania pembrolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Dariusz Kowalski "

13:10-13:20 Czy aplikacje zawierające schematy chemioterapii są użyteczne ? Wojciech Rogowski

13:20-14:40 Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa

14:40-14:55 "Wykład pod patronatem Boehringer Ingelheim:
Leczenie sekwencyjne u chorych na uogólnionego gruczołowego raka płuca z mutacją EGFR. Magdalena Knetki-Wróblewska "

14:55-15:10 "Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:
Strategia leczenia chorych w I linii na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Paweł Krawczyk "

15:10-15:25 "Wykład sponsorowany przez firmę TAKEDA:
Strategia leczenia chorych w II i kolejnych liniach na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Adam Płużański "

15:25-15:55 "PANEL DYSKUSYJNY:
Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego u pacjentów palących, po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu, w świetle aktualnej wiedzy? Paweł Krawczyk Joanna Didkowska "

15:55-16:25 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

16:25-16:40 "Wykład sponsorowany przez firmę SANDOZ:
Czy należy mieć obawy przed stosowaniem leków biopodobnych? Marek Wojtukiewicz "

16:40-17:00 "Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENECA:
Leczenie skojarzone w miejscowo zaawansowanym NDRP – era immunoterapii. Sergiusz Nawrocki "

17:00-17:15 Podsumowanie sesji
Sobota 26.10.2019 (8:30-14:00)

8:30-09:00 "PANEL DYSKUSYJNY:
Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę JANSSEN:
Czy radykalna radioterapia jest zalecana u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego? Iwona Skoneczna Andrzej Badzio "

9:00-9:15 "Wykład sponsorowany przez firmę NOVARTIS:
Miejsce rybocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w świetle najnowszych doniesień naukowych . Barbara Radecka "

9:15-9:30 "Wykład sponsorowany przez firmę MERCK:
Uogólniony rak jelita grubego – czym kierować się w wyborze I linii leczenia? Tomasz Kubiatowski "
VII BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:30-10:00 Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek

10:00-10:30 Nowotwory przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz

10:30-11:00 Rak płuca Adam Płużański

11:00-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:15 Nowotwory ginekologiczne Aleksandra Łacko

12:15-12:45 Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska

12:45-13:15 Czerniaki Jacek Mackiewicz

13:15-13:45 Rak piersi Elżbieta Senkus

13:45-14:00 Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.