2014 Program VI Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek, 17.10.2014 r.

09:00 Otwarcie Warsztatów


09:10 – 09:55 "Panel dyskusyjny:
Czy umiemy skutecznie kwalifikować chore na raka piersi do leczenia neoadjuwantowego?
Onkolog – prof. dr hab. med. Piotr Wysocki
Chirurg – dr med. Monika Nagadowska
Patolog – dr med. Wojciech Olszewski "


09:55 – 10:25 "Debata:
Czy chore z platynoopornym nawrotowym rakiem jajnika powinny otrzymywać bewacyzumab?
tak – dr hab. med. Radosław Mądry
nie – dr n. med. Aleksandra Łacko "


10:25 – 10:35 Podsumowanie sesji


10:35 – 11:05 Przerwa kawowa


11:05 – 11:35 "Debata:
Sekwencja leczenia chorych na uogólnionego raka jelita grubego bez mutacji RAS
I linia: FOLFIRI + cetuksymab II linia FOLFOX + bewacyzumab dr hab. med. Piotr Potemski
I linia: FOLFOX + panitumumab II linia: FOLFIRI + aflibercept prof. dr hab. med. Piotr Wysocki "


11:35 – 11:50 "Wykład interaktywny
Nowe podejście w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych – dr med. Wojciech Rogowski "


11:50 – 12:05 "Wykład interaktywny:
Czy umiemy sobie radzić z leczeniem objawów ubocznych u chorych otrzymujących leczenie przeciwciałami anty-EGER? – dr med. Grażyna Kamińska-Winciorek "


12:05 – 12:30 "Debata:
Jaki schemat leczenia w pierwszej linii powinien być standardem u chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka trzustki?
Gemcytabina wraz z nab-paklitaksem – prof. dr hab. med. Lucjan Wyrwicz
FOLFIRINOX – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz "


12:35 – 13.05 "Debata:
Leczenie nieoperacyjnych przerzutów do wątroby u chorych na uogólnionego raka jelita grubego
– TACE lub termoablacja – dr hab. med. Dariusz Zadrożny
– radioembalizacja lub brachyterapia – prof. dr hab. med. Maciej Pech "


13:05 – 13:15 Podsumowanie sesji


13:15 – 14:45 Przerwa obiadowa


14:45 – 15:15 "Panel dyskusyjny:
Strategia postępowania u chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację
dr med. Iwona Skoneczna, prof. dr hab. med. Tom Beer "


15:15 – 15:45 "Debata:
Leczenie chorych na uogólnionego raka nerki u których doszło do progresji podczas leczenia pierwszej linii z zastosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej – dr med. Piotr Tomczak
Ewerolimus – dr hab. med. Piotr Potemski
Aksytynib – dr med. Piotr Tomczak "


15:45 – 15:55 Podsumowanie sesji


15:55 – 16:30 Przerwa kawowa


16:30 – 17:15 "QUO VADIS ONKOLOGIO? Debata z udziałem zaproszonych wykładowców oraz ekspertów w zakresie ochrony zdrowia na temat zmian związanych z pakietem onkologicznym – redaktor Renata Furman "


Sobota, 18 października 2014 r.


09:00 – 09:30 "Debata:
Jaka jest przyszłość leczenia chorych na uogólnionego czerniaka?
leczenie celowane – dr med. Ewa Kalinka-Warzocha
immunoterapia – dr hab. med. Renata Zaucha "
"Sesja BEST OF ESMO
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski "


09:30 – 10:00 Nowotwory układu moczowo-płciowego – dr med. Jakub Żołnierek


10:00 – 10:30 Nowotwory narządów płciowych u kobiet – dr med. Aleksandra Łacko


10:30 – 11:00 Nowotwory przewodu pokarmowego – dr hab. med. Violetta Sulżyc-Bielicka


11:00 – 11:30 Przerwa kawowa


11:30 – 12:00 Rak płuca – dr med. Adam Płużański


12:00 – 12:30 Rak piersi – dr med. Elżbieta Senkus-Konefka


12:30 – 12:45 Podsumowanie Sesji i Warsztatów


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.