2017 Program IX Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Piątek 29.09.2017

8:30 Otwarcie Warsztatów


8:45-9:00 Nowoczesna chemioterapia AD 2017 Piotr Wysocki Nowotwory przewodu pokarmowego


9:00-9:15 Praktyczne aspekty leczenia pacjentów z rakiem trzustki schematem nab-paklitaxel+gemcytabina - doświadczenia własne Leszek Kraj


9:15-9:30 Nowe zalecenia w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych Andrzej Deptała


9:30-9:45 Alternatywne do terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej metody leczenia raka wątrobowokomórkowego Dariusz Zadrożny


9:45-10:30 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa Nowotwory układu moczowo-płciowego


10:30-11:00 "Panel dyskusyjny:Między operacją i leczeniem systemowym w raku nerkowokomórkowym- spojrzenie urologa i onkologa Piotr Radziszewski, Piotr Tomczak "


11:00-11:15 Wyzwania i dylematy w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego Piotr Tomczak


11:15-11:30 Czy skończyła się epoka nihilizmu w leczeniu zaawansowanego raka pęcherza moczowego? Wojciech Rogowski


11:30-12:00 "Panel dyskusyjnyOcena skuteczności leczenia zaawansowanego raka gruczołu krokowego – spojrzenie onkologa, radiologa i lekarza medycyny nuklearnej Iwona Skoneczna, Maciej Michalak, Marta Wojewódzka "


12:00-12:15 Podsumowanie sesji Rak piersi


12:15-12:30 Jakie są nowe możliwości leczenia

pacjentów z HR+/HER2- zaawansowanego raka piersi? Bogusława Czartoryska-Arłukowicz


12:30-12:45 "WYKŁAD SPONSOROWANY ASTRAZENECA:Fulwestrant czy inhibitory aromatazy w noworozpoznanym zaawansowanym raku piersi? Małgorzata Litwiniuk "

12:45-13:00 Miejscowo zaawansowany HER2 dodatni rak piersi – wczoraj, dziś i jutro Wojciech Rogowski

13:00-14:15 Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa Rak płuca


14:15-14:30 Strategia leczenia u chorych na zaawansowanego NDRP z rearanżacją genu ALK Adam Płużański


14:30-14:45 Miejsce immunoterapii w pierwszej linii i drugiej u chorych na uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca Maciej Krzakowski


14:45-15:00 "WYKŁAD SPONSOROWANY ASTRAZENECA:Postępowanie po niepowodzeniu leczenia IKT EGFR u chorych na zaawansowanego NDRP Adam Płużański "


Inne


15:00-15:15 "WYKŁAD SPONSOROWANY BMS:Leczenie zaawansowanego czerniaka skóry - dylematy w praktyce klinicznej Marek Ziobro "


15:15-15:30 "WYKŁAD SPONSOROWANY ASTRAZENECA:Nowości w postępowaniu u chorych na raka jajnika Aleksandra Łacko "


15:30-15:45 Czy należy obawiać się leków biopodobnych? Bogusława Czartoryska-Arłukowicz


15:45-16:30 Podsumowanie sesji i przerwa kawowa


16:30-16:45 Nowa klasyfikacja molekularna w guzach mózgu: znacznie kliniczne i możliwości zastosowania w warunkach krajowych Sergiusz Nawrocki


16:45-17:00 Nowe koncepcje w leczeniu przerzutów do mózgowia Lucyna Kępka


17:00-17:15 Nowe koncepcje w leczeniu raka odbytnicy - leczenie oszczędzające i odroczona chirurgia po radioterapii w dawce 25 Gy/5 frakcji w skojarzeniu z chemioterapią Andrzej Badzio


17:15-17:30 Wyniki badania Convert i nowe kierunki w leczeniu LD SCLC Sergiusz Nawrocki


17:30-17:45 Podsumowanie sesji

Sobota 30.09.2017

8:30-8:45 Perspektywy leczenia  u chorych na uogólnionego raka jelita grubego po zakończeniu lub w przypadku braku możliwości leczenia z zastosowaniem oksaliplatyny, irynotekanu, leczenia anty VEGF i anty EGFR Marek Wojtukiewicz


8:45-9:00 Nowe możliwości leczenia w pierwszej linii u chorych na uogólnionego raka jelita grubego Piotr Potemski


9:00-9:15 Nowe możliwości leczenia w drugiej linii u chorych na uogólnionego raka jelita grubego Lucjan Wyrwicz BEST OF ESMO Przewodniczący Sesji: Maciej Krzakowski


9:15-9:45 Nowotwory przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz


9:45-10:15 Nowotwory ginekologiczne Aleksandra Łacko


10:15-10:45 Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek


10:45-11:30 Przerwa kawowa


11:30-12:00 Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska


12:00-12:30 Czerniaki Hanna Kosela


12:30-13:00 Rak płuca Adam Płużański


13:00-13:30 Rak piersi Małgorzata Litwiniuk


13:30-13:35 Podsumowanie i zakończenie Warsztatów


 

 

Sponsorzy

 

 

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.