2022 Program XIV Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Program XIV WMWO 2022

Czwartek 20.10.2022
17:30 - 17:55
Blok reklamowy 1
17:55 – 18:00
Otwarcie Warsztatów
I RAK PŁUCA
Przewodniczący sesji Rodryg Ramlau
18:00 – 18:15
Wykład pod patronatem firmy ROCHE
Atezolizumab w leczeniu chorych na raka płuca - wczoraj, dziś i jutro
Agnieszka Guzowska
18:15 – 18:30
Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Durwalumab w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca
Magdalena Knetki – Wróblewska
18:30 – 18:45
Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Skuteczność ozymertynibu IKT EFGR III generacji w ośrodkowym układzie nerwowym
Katarzyna Stencel
18:45 – 19:00
Wykład
Uzależnienia jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej.  Możliwości leczenia i redukcji ryzyka z perspektywy psychiatry
Piotr Wierzbiński
19:00 – 19:25
Panel dyskusyjny:
Optymalne leczenie pacjenta z przerzutami do OUN w dobie leków celowanych i immunoterapii
Rafał Dziadziuszko, Sergiusz Nawrocki
19:25 – 19:40
Podsumowanie sesji i Q&A
II RAK PIERSI część 1
Przewodnicząca sesji Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
19:40 – 19:55
Wykład pod patronatem firmy LILLY
Abemacyklib - skuteczność na każdym etapie leczenia HR+, HER2- raka piersi
Joanna Streb
19:55 – 20:10
Wykład pod patronatem firmy GILEAD
Znajdź właściwy TROP- Trodelvy w terapii raka piersi trójujemnego
Wojciech Rogowski
20:10 – 20:25
Wykład pod patronatem firmy IPSEN
Miejsce Cabometyx’u w algorytmie postępowania u chorych z mRCC
Jakub Żołnierek
20:25 – 20:40
Podsumowanie sesji Q&A
20:40 – 21:00
Blok reklamowy 2
piątek 21.10.2022
7:50 – 8:15
Blok reklamowy 3
II RAK PIERSI część 2
Przewodnicząca sesji Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
8:15 – 8:30
Wykład pod patronatem firmy SWIXX Biopharma
Skutecznosc i bezpieczeństwo tukatynibu w leczeniu HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi
Renata Duchnowska
8:30 – 8:45
Wykład pod patronatem firmy ROCHE
Leczenie okołooperacyjne wczesnego i przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi – czas na optymalizację terapii oraz jakości życia
Joanna Kufel-Grabowska
8:45 – 9:00
Wykład pod patronatem firmy NOVARTIS
Najnowsze doniesienia w leczeniu chorych na rozsianego raka piersi z ekspresja receptorów steroidowych
Bogumiła Czartoryska Arłukowicz
9:00 – 9:15
Wykład pod patronatem firmy ASTRAZENECA
Miejsce trastuzumabu dereuxtecanu w leczeniu raka piersi w świetle nowej rejestracji leku
Elżbieta Senkus – Konefka
9:15 – 9:30
Podsumowanie sesji Q&A
III NOWOTWORY UROLOGICZNE I GINEKOLOGICZNE
Przewodnicząca sesji Violetta Sulżyc-Bielicka
9:30 – 9:55
Panel dyskusyjny:
Seksmisja u chorych na zaawansowanego raka stercza
Iwona Skoneczna, Lew Starowicz
9:55 – 10:20
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy JANSSEN:
Na rozstaju dróg: chorzy na M0 CRPC – leczenie miejscowo vs. nowoczesna hormonoterapia
Jakub Żołnierek, Mateusz Dąbkowski
10:20 – 10:35
Podsumowanie sesji i Q&A
10:35 – 11:05
Przerwa kawowa
Blok reklamowy 4
11:05 - 11:20
Wykład pod patronatem firmy AFFIDEA
Miejsce PET w uroonkologii i ginekologii onkologicznej
Grzegorz Romanowicz
11:20- 11:45
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy GSK
Możliwości optymalizacji leczenia zaawansowanych nowotworów ginekologicznych.
Radosław Mądry, Lubomir Bodnar
11:45 – 12:00
Wykład pod patronatem firmy AMGEN
Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu powikłań kostnych chorób nowotworowych
Wojciech Rogowski
12:00 – 12:15
Podsumowanie sesji i Q&A
dodatkowy wykład w sesji III - pod patronatem firmy AFFIDEA
Brachyterapia LDR raka gruczołu krokowego - należne pacjentowi leczenie czy niepotrzebny luksus
Marek Kanikowski
IV CZERNIAKI I RAKI SKÓRY część 1
12:15 – 12:30
Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE
BRAFi/MEKi w zaawansowanym czerniaku
Paweł Rogala
12:30 - 12:45
Wykład
Miejsce leczenia systemowego w raku skóry
Tomasz Kubiatowski
V NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
12:45 – 13:00
Wykład pod patronatem firmy PIERRE FABRE
Na jakim etapie zastosować leczenie celowane u chorych na mCRC z mutacją BRAF?
Andrzej Deptała
13:00 -13:15
Wykład pod patronatem firmy MERCK
Krajobraz terapeutyczny w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego – co możemy zrobić więcej dla pacjentów?
Marek Wojtukiewicz
13:15 – 13:30
Wykład pod patronatem firmy AMGEN
Na co powinniśmy zwrócić uwagę lecząc chorych na mCRC w wieku podeszłym?
Andrzej Deptała
13:30 – 13:45
Podsumowanie sesji i Q&A
13:45 – 14:15
Blok reklamowy 5
13:45 – 15:10
Przerwa obiadowa
VI IMMUNOTERAPIA
15:10 – 15:25
Wykład pod patronatem firmy BMS
Immunoterapia skojarzona - od teorii do praktyki
Jacek Mackiewicz
15:25 – 15:40
Wykład pod patronatem firmy BMS
Nowe oblicza immunoterapii w aspekcie nowotworów przewodu pokarmowego
Barbara Radecka
15:40 – 15:55
Wykład pod patronatem firmy MSD
Dlaczego pembrolizumab jest preferowaną opcją leczenia w NCCN, ASCO i ESMO?
Wojciech Rogowski
15:55- 16:10
Podsumowanie sesji i Q&A
16:10 – 16:40
Panel dyskusyjny pod patronatem firmy ASTRAZENECA
2022 Diagnostyka BRCA1/2 oczami onkologa – czy jest to już standard czy ciągle wyzwanie?
Joanna Streb, Iwona Skoneczna, Leszek Kraj, Katarzyna Pogoda
Elżbieta Senkus-Konefka
16:40 - 16:55
Podsumowanie sesji i Q&A
16:55 – 17:20
Blok reklamowy 6
20.00 Kolacja
sobota 22.10.2022
8:15 – 8:45
Blok reklamowy 7
8:45 - 9:00
Wykład pod patronatem firmy SERVIER
I linia, II linia w raku jelita grubego i co dalej?
Lucjan Wyrwicz
X BEST of ESMO
Sesja pod patronatem firmy MSD
Przewodniczący sesji Maciej Krzakowski
9:00 – 9:25
Nowotwory przewodu pokarmowego.
Lucjan Wyrwicz
9:25 – 9:35
Omówienie doniesień
9:35 – 10:00
Leczenie wspomagające
Ewa Chmielowska
10:00 – 10:10
Omówienie doniesień
10:10 – 10:35
Nowotwory ginekologiczne
Radosław Mądry
10:35 – 10:45
Omówienie doniesień
10:45 – 11:15
Blok reklamowy 8
Przerwa kawowa
11:15 – 11:40
Rak płuca
Adam Płużański
11:40 – 11:50
Omówienie doniesień
11:50 – 12:15
Czerniaki
Piotr Rutkowski
12:15 – 12:25
Omówienie doniesień
12:25 – 12:50
Nowotwory urologiczne
Jakub Żołnierek
12:50 – 13:00
Omówienie doniesień
13:00 – 13:25
Rak piesi
Katarzyna Pogoda
13:25 – 13:35
Omówienie doniesień
13:35 – 13:45
Podsumowanie sesji A&Q i zakończenie Warsztatów
Blok reklamowy 9
Obiad do godz. 15:00 (!)

assignment_turned_in Rejestracje
No Registration form is selected.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.