Program XI Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Ostatnie zmiany: 2019-10-16 09:25

Piątek 25.10.2019

8:30-8:45

Otwarcie Warsztatów

8:45-9:00

Wykład sponsorowany przez firmę BAYER:

Rola terapii z zastosowaniem dichlorku radu-223 u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego. Wiesław Bal

9:00-9:15

Wykład sponsorowany przez firmę PFIZER:

Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka nerkowokomórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Rafał Stec

9:15-9:35

Wykład pod patronatem firmy IPSEN:

Optymalna terapia w II linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Jakub Kucharz

9:35-9:55

Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENECA:

Optymalizacja diagnostyki BRCA w leczeniu podtrzymującym zaawansowanego raka jajnika. Lubomir Bodnar

9:55-10-25

Terapia w I linii leczenia u chorych na u uogólnionego raka jelita grubego - siła nawyku czy moc strategii? Kontynuować czy deeskalować? Tomasz Lewandowski Indywidualizacja leczenia - czy wiemy już wszystko? Lucjan Wyrwicz

10:25-10:40

Wykład pod partonatem firmy SANOFI:

Optymalizacja II linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego zgodnie z Programem Lekowym. Andrzej Deptała

10:40-11:25

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

11:25-11:40

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:

Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w III oraz kolejnych liniach leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

11:40-11:55

Aktualne dylematy dotyczące leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego u chorych na raka jelita grubego. Piotr Tokajuk

11:55-12:10

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:

Optymalne strategia leczenia chorych na uogólnionego raka trzustki w II linii leczenia. Wojciech Rogowski

12:10-12:25

Wykład sponsorowany przez firmę PFIZER:

Miejsce palbocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w aspekcie Programu Lekowego. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

12:25-12:40

Wykład sponsorowany przez firmę NOVARTIS:

Miejsce rybocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w świetle najnowszych doniesień naukowych. Barbara Radecka

12:40-12:55

Wykład sponsorowany przez firmę BRISTOL-MYERS SQUIBB:

Niwolumab w leczeniu uzupełniającym czerniaka. Jacek Mackiewicz

12:55-13:10

Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:

Praktyczne aspekty stosowania atezolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Magdalena Knetki-Wróblewska

13:10-13:25

Wykład pod patronatem firmy MSD

Praktyczne aspekty stosowania pembrolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Dariusz Kowalski

13:25-14:45

Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa

14:45-15:00

Leczenie sekwencyjne u chorych na uogólnionego gruczołowego raka płuca z mutacją EGFR. Magdalena Knetki-Wróblewska

15:00-15:15

Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:

Strategia leczenia chorych w I linii na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Paweł Krawczyk

15:15-15:30

Strategia leczenia chorych w II i kolejnych liniach na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Adam Płużański

15:30-16:00

PANEL DYSKUSYJNY:

Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego u pacjentów palących, po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu, w świetle aktualnej wiedzy? Paweł Krawczyk Joanna Didkowska

16:00-16:30

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

16:30-16:45

Wykład sponsorowany przez firmę SANDOZ:

Czy należy mieć obawy przed stosowaniem leków biopodobnych? Marek Wojtukiewicz

16:45-17:05

Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENECA:

Leczenie skojarzone w miejscowo zaawansowanym NDRP – era immunoterapii. Sergiusz Nawrocki

17:05-17:20

Podsumowanie sesji

Sobota 26.10.2019 (9:00-14:00)

8:30-9:00

PANEL DYSKUSYJNY:

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę JANSSEN:

Czy radykalna radioterapia jest zalecana u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego? Iwona Skoneczna Andrzej Badzio

9:00-9:15

Wykład sponsorowany przez firmę MERCK:

Uogólniony rak jelita grubego – czym kierować się w wyborze I linii leczenia? Tomasz Kubiatowski

VII BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:15-9:45

Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek

9:45-10:15

Nowotwory przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz

10:15-10:45

Rak płuca Adam Płużański

10:45-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Nowotwory ginekologiczne Aleksandra Łacko

12:00-12:30

Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska

12:30-13:00

Czerniaki Jacek Mackiewicz

13:00-13:30

Rak piersi Elżbieta Senkus

13:30-13:45

Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów