Program XI Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Ostatnie zmiany: 2019-10-23 08:25

Piątek 25.10.2019

8:30-8:45

Otwarcie Warsztatów

8:45-9:00

Wykład sponsorowany przez firmę BAYER:

Rola terapii z zastosowaniem dichlorku radu-223 u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego. Wiesław Bal

9:00-9:15

Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Rafał Stec

9:15-9:35

Wykład pod patronatem firmy IPSEN:

Optymalna terapia w II linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Jakub Kucharz

9:35-9:55

Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENCA:

Optymalizacja diagnostyki BRCA w leczeniu podtrzymującym zaawansowanego raka jajnika. Lubomir Bodnar

9:55-10:25

Panel dyskusyjny sponsorowany przez firmę AMGEN:

Terapia w I linii leczenia u chorych na u uogólnionego raka jelita grubego - siła nawyku czy moc strategii? Kontynuować czy deeskalować? Tomasz Lewandowski Indywidualizacja leczenia - czy wiemy już wszystko? Lucjan Wyrwicz

10:25-10:40

Wykład pod patronatem firmy SANOFI:

Optymalizacja II linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego zgodnie z Programem Lekowym. Andrzej Deptała

10:40-11:25

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

11:25-11:40

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:

Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w III oraz kolejnych liniach leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

11:40-11:55

Aktualne dylematy dotyczące leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego u chorych na raka jelita grubego. Piotr Tokajuk

11:55-12:10

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę SERVIER:

Optymalne strategia leczenia chorych na uogólnionego raka trzustki w II linii leczenia. Wojciech Rogowski

12:10-12:25

Wykład sponsorowany przez firmę PFIZER:

Miejsce palbocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w aspekcie Programu Lekowego. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

12:25-12:40

Wykład sponsorowany przez firmę BRISTOL-MYERS SQUIBB:

Niwolumab w leczeniu uzupełniającym czerniaka. Jacek Mackiewicz

12:40-12:55

Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:

Praktyczne aspekty stosowania atezolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Magdalena Knetki-Wróblewska

12:55-13:10

Wykład pod patronatem firmy MSD:

Praktyczne aspekty stosowania pembrolizumabu u chorych na uogólnionego NDRP. Dariusz Kowalski

13:10-13:20

Czy aplikacje zawierające schematy chemioterapii są użyteczne ? Wojciech Rogowski

13:20-14:40

Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa

14:40-14:55

Wykład pod patronatem Boehringer Ingelheim:

Leczenie sekwencyjne u chorych na uogólnionego gruczołowego raka płuca z mutacją EGFR. Magdalena Knetki-Wróblewska

14:55-15:10

Wykład sponsorowany przez firmę ROCHE:

Strategia leczenia chorych w I linii na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Paweł Krawczyk

15:10-15:25

Wykład sponsorowany przez firmę TAKEDA:

Strategia leczenia chorych w II i kolejnych liniach na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją ALK. Adam Płużański

15:25-15:55

PANEL DYSKUSYJNY:

Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego u pacjentów palących, po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu, w świetle aktualnej wiedzy? Paweł Krawczyk Joanna Didkowska

15:55-16:25

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

16:25-16:40

Wykład sponsorowany przez firmę SANDOZ:

Czy należy mieć obawy przed stosowaniem leków biopodobnych? Marek Wojtukiewicz

16:40-17:00

Wykład sponsorowany przez firmę ASTRAZENECA:

Leczenie skojarzone w miejscowo zaawansowanym NDRP – era immunoterapii. Sergiusz Nawrocki

17:00-17:15

Podsumowanie sesji

20.00

Kolacja
Obiad

Sobota 26.10.2019 (8:30-14:00)

8:30-09:00

PANEL DYSKUSYJNY:

Wykład edukacyjny sponsorowany przez firmę JANSSEN:

Czy radykalna radioterapia jest zalecana u chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego? Iwona Skoneczna Andrzej Badzio

9:00-9:15

Wykład sponsorowany przez firmę NOVARTIS:

Miejsce rybocyklibu w leczeniu uogólnionego HR+ HER- raka piersi w świetle najnowszych doniesień naukowych . Barbara Radecka

9:15-9:30

Wykład sponsorowany przez firmę MERCK:

Uogólniony rak jelita grubego – czym kierować się w wyborze I linii leczenia? Tomasz Kubiatowski

VII BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:30-10:00

Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek

10:00-10:30

Nowotwory przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz

10:30-11:00

Rak płuca Adam Płużański

11:00-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:15

Nowotwory ginekologiczne Aleksandra Łacko

12:15-12:45

Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska

12:45-13:15

Czerniaki Jacek Mackiewicz

13:15-13:45

Rak piersi Elżbieta Senkus

13:45-14:00

Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów

14.00