Dla Firm

  1. Powierzchnia wystawiennicza
  2. Dodatkowe wyposażenie stoiska – krzesło
  3. Dodatkowe wyposażenie stoiska – stół
  4. Ustawienie roll-up’a przy drzwiach wejściowych / drzwiach wyjściowych do sali konferencyjnej
  5. Logo na stronie internetowej konferencji
  6. Wyświetlenie reklamy firmy (slajdu) podczas przerw pomiędzy sesjami
  7. Wykład sponsorowany
  8. Sesja sponsorowana

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Agencją FM: k.tarnowska@agencjafm.com.pl