Program X Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Ostatnie zmiany: 2018-09-19 8:00

Piątek 9.11.2018

8:00

Otwarcie Warsztatów

8:15-8:30

Panel dyskusyjny:

100 pytań urologa do onkologa związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego. Piotr Chłosta, Iwona Skoneczna

8:30-8:45

Czy umiemy prawidłowo kwalifikować chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego do terapii izotopowych? Marek Wojtukiewicz

8:45-9:00

WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:

Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka  nerkowokomórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Piotr Tomczak

9:00-9:20

WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki. Piotr Tomczak

9:20-9:35

WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN:

Kabozantynib - nowy standard leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w Polsce w aspekcie uaktualnionych programów lekowych. Jakub Żołnierek

9:35-9:50

Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych. Beata Kos-Kudła

9:50-10:05

WYKŁAD SPONSOROWANY MERCK:

Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego. Marek Wojtukiewicz

10:05-10:50

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

10:50-11:05

Panel dyskusyjny:

Jaki algorytm diagnostyczno-terapeutyczny zastosować u chorych z nowo rozpoznanym rakiem jelita grubego? Andrzej Deptała, Marek Wojtukiewicz

11:05-11:20

WYKŁAD SPONSOROWANY SANOFI:

Próba personalizacji leczenia raka jelita grubego w 2. linii leczenia w oparciu o strategię postępowania. Rafał Stec

11:20-11:50

Panel dyskusyjny

Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w trzeciej i kolejnej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Barbara Radecka, Bogumiła Arłukowicz

11:50-12:05

WYKŁAD SPONOROWANY MSD:

Praktyczne aspekty stosowania KEYTRUDA (pembrolizumab) w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP. Adam Płużański

12:05-12:25

Strategia leczenia chorych na uogólnionego NDRP z mutacją EGFR. Piotr Potemski

12:25-12:45

WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego raka płuca. Paweł Badurak

12:45-13:00

Nintedanib w leczeniu pacjentów z wczesną progresją gruczołowego raka płuca. Anna Kowalczyk

13:00-13:20

Czy radykalne leczenie w nieoperacyjnym NDRP może być bardziej radykalne? Sergiusz Nawrocki

13:20-14:45

Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa.

14:45-15.00

WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:

Rola Ibrance (palbocyklib) w leczeniu uogólnionego HR+ HER2–  raka piersi. Barbara Radecka

15:00-15:15

Czy stosowane w Polsce leczenie chorych na raka piersi HER2+ jest optymalne? Bogumiła Arłukowicz

15:15-15:30

Terapia metronomiczna – obiecująca opcja leczenia onkologicznego. Agnieszka Jagiełło - Gruszfeld

15:30-15:45

Systemowe leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem - metaanaliza Cochrane z 2018 roku. Piotr Potemski

15:45-16:00

Profilaktyka i leczenie przerzutów do mózgowia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca. Lucyna Kępka

16:00-16:15

Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego - czas na radiochemioterapię i leczenie operacyjne. Andrzej Badzio

16:15-16:45

Panel dyskusyjny:

Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego u pacjentów palących, po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu w świetle aktualnej wiedzy? Maciej Krzakowski, Sergiusz Nawrocki, Mariusz Adamek

16:45-17:00

Podsumowanie sesji

Sobota 10.11.2018

VI BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:30-10:00

Nowotwory urologiczne. Jakub Żołnierek

10:00-10:30

Nowotwory przewodu pokarmowego. Lucjan Wyrwicz

10:30-11:00

Rak płuca. Adam Płużański

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Nowotwory ginekologiczne. Joanna Pikiel

12:00-12:30

Leczenie wspomagające. Ewa Chmielowska

12:30-13:00

Czerniaki. Ewa Kalinka-Warzocha

13:00-13:30

Rak piersi. Elżbieta Senkus-Konefka

13:30-13:45

Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów