Program X Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Ostatnie zmiany: 2018-10-29 8:00

Piątek 9.11.2018

8:00

OTWARCIE WARSZTATÓW

8:10-8:40

Panel dyskusyjny:

Rak gruczołu krokowego. Leczenie systemowe i radioterapia. State of art. Mateusz Dąbkowski, Iwona Skoneczna

8:40-8:55

Czy umiemy prawidłowo kwalifikować chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego do terapii izotopowych? Marek Wojtukiewicz

8:55-9:10

WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:

Aktualne możliwości leczenia systemowego zaawansowanego raka  nerkowokomórkowego - rekomendacje ESMO a praktyka kliniczna. Piotr Tomczak

9:10-9:25

WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN:

Kabozantynib - nowy standard leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w Polsce w aspekcie uaktualnionych programów lekowych. Jakub Żołnierek

9:25-9:45

WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB:

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki. Piotr Tomczak

9:45-10:00

WYKŁAD SPONSOROWANY IPSEN:

Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych. Beata Kos-Kudła

10.00-10:15

WYKŁAD SPONSOROWANY MERCK:

Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w pierwszej linii leczenia, u chorych na uogólnionego raka jelita grubego. Marek Wojtukiewicz

10:15-11:00

PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA KAWOWA

11:00-11:30

Panel dyskusyjny:

Jaki algorytm diagnostyczno-terapeutyczny zastosować u chorych z nowo rozpoznanym uogólnionym rakiem jelita grubego? Andrzej Deptała, Marek Wojtukiewicz

11:30-11:50

WYKŁAD SPONSOROWANY SANOFI:

Próba personalizacji drugiej linii leczenia uogólnionego raka jelita grubego – strategia postępowania. Rafał Stec

11:50-12:20

Panel dyskusyjny:

Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w trzeciej i czwartej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Barbara Radecka, Bogumiła Arłukowicz

12:20-12:35

WYKŁAD SPONOROWANY MSD:

Praktyczne aspekty stosowania KEYTRUDA (pembrolizumab) w pierwszej linii leczenia chorych na uogólnionego NDRP. Adam Płużański

12:35-12:55

Strategia leczenia uogólnionego NDRP u chorych z mutacją EGFR. Piotr Potemski

12:55-13:15

WYKŁAD SPONSOROWANY BRISTOL-MYERS SQUIBB:

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia NDRP. Paweł Badurak

13:15-13:30

Nintedanib w leczeniu chorych z wczesną progresją gruczołowego raka płuca. Anna Kowalczyk

13:30-13:50

Czy radykalne leczenie w nieoperacyjnym NDRP może być bardziej radykalne? Sergiusz Nawrocki

13:50-15:20

PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA OBIADOWA

15:20-15:35

WYKŁAD SPONSOROWANY PFIZER:

Rola Ibrance (palbocyklib) w leczeniu uogólnionego HR+ HER2–  raka piersi. Barbara Radecka

15:35-15:50

WYKŁAD SPONSOROWANY ROCHE:

Czy stosowane w Polsce leczenie chorych na raka piersi HER2+ jest optymalne?  Bogumiła Arłukowicz

15:50-16.05

Terapia metronomiczna – obiecująca opcja leczenia przeciwnowotworowego. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

16:05-16:20

WYKŁAD SPONSOROWANY ROCHE:

Systemowe leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem - metaanaliza Cochrane z 2018 roku. Piotr Potemski

16:20-16:50

PODSUMOWANIE SESJI I PRZERWA KAWOWA

16:50-17:05

Profilaktyka i leczenie przerzutów do mózgowia w przebiegu drobnokomórkowego raka płuca. Lucyna Kępka

17:05-17:20

Leczenie skojarzone raka pęcherza moczowego - pomiędzy praktyką kliniczną a standardami. Andrzej Badzio

17:20-17:50

Panel dyskusyjny:

Czy możliwa jest redukcja ryzyka zdrowotnego, związanego z paleniem tytoniu, u osób po niepowodzeniu dostępnych metod leczenia nikotynizmu? Maciej Krzakowski, Sergiusz Nawrocki, Mariusz Adamek

17:50-18:00

PODSUMOWANIE SESJI.

20:00

Kolacja

Sobota 10.11.2018

VI BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:00-09:30

Nowotwory urologiczne. Jakub Żołnierek

09:30-10:00

Nowotwory przewodu pokarmowego. Lucjan Wyrwicz

10:00-10:30

Rak płuca. Anna Wrona

10:30-11:15

PRZERWA KAWOWA

11:15-11:45

Nowotwory ginekologiczne. Joanna Pikiel

11:45-12:15

Leczenie wspomagające. Ewa Chmielowska

12:15-12:45

Czerniaki. Ewa Kalinka-Warzocha

12:45-13:15

Rak piersi. Elżbieta Senkus-Konefka

13:15-13:30

PODSUMOWANIE SESJI I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

13.30-14.30

Obiad