Program X Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych

Ostatnie zmiany: 2018-07-31 22:40

Piątek 9.11.2018

8:00

Otwarcie Warsztatów

8:15-8:30

Panel dyskusyjny:

100 pytań urologa do onkologa związanych z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego. Piotr Chłosta, Iwona Skoneczna

8:30-8:45

Czy umiemy prawidłowo kwalifikować chorych na uogólnionego raka gruczołu krokowego do terapii izotopowych? Marek Wojtukiewicz

8:45-9:00

Nowe narzędzia spośród leków ukierunkowanych molekularnie u chorych na uogólnionego raka nerkowokomórkowego. Piotr Tomczak

9:00-9:20

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia raka nerki. Jakub Żołnierek

9:20-9:35

Nowy standard leczenia zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w Polsce w aspekcie uaktualnionych programów lekowych Piotr Tomczak

9:35-9:50

Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych Beata Kos-Kudła

9:50-10:05

Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w pierwszej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego Marek Wojtukiewicz

10:05-10:50

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

10:50-11:05

Panel dyskusyjny:

Jaki algorytm diagnostyczno-terapeutyczny zastosować u chorych z nowo rozpoznanym rakiem jelita grubego? Andrzej Deptała, Marek Wojtukiewicz

11:05-11:20

Wykorzystanie możliwości, które dają programy lekowe w drugiej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego Rafał Stec

11:20-11:50

Panel dyskusyjny

Jakich opcji terapeutycznych brakuje onkologom klinicznym w trzeciej i kolejnej linii leczenia u chorych na uogólnionego raka jelita grubego? Barbara Radecka, Bogumiła Arłukowicz

11:50-12:05

Praktyczne aspekty stosowania KEYTRUDA (pembrolizumab) w pierwszej linii leczenia chorych na NDRP Maciej Krzakowski

12:05-12:25

Strategia leczenia chorych na uogólnionego NDRP u chorych z mutacją EGFR. Piotr Potemski

12:25-12:45

Praktyczne aspekty stosowania OPDIVO (niwolumab) w drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego płaskonabłonkowego raka płuca  Piotr Płużanski

12:45-13:05

Czy radykalne leczenie w nieoperacyjnym NDRP może być bardziej radykalne? Sergiusz Nawrocki

13:05-14:30

Podsumowanie sesji i przerwa obiadowa

14:30-14:45

Nowe możliwości terapeutyczne dla chorych na uogólnionego raka piersi z HER 2 (-) ekspresją receptorów steroidowych Marzena Wełnicka

14:45-15:00

Czy stosowane w Polsce leczenie neoadjuwantowe chorych na raka piersi jest optymalne? Bogumiła Arłukowicz

15:00-15:15

Jakie korzyści odnoszą chorzy na uogólnionego czerniaka w związku z zastosowaniem terapii celowanych? Piotr Potemski

NOWE KIERUNKI W RADIOTERAPII: Leczenie skojarzone - nowa perspektywa: radio-immunoterapia

15.15-15.30

Mechanizmy możliwej interakcji radioterapii i leków immunologicznych Andrzej Badzio

15:30-15:45

Wyniki badań podstawowych Rafał Dziadziuszko

15:45-16:00

Wyniki badań klinicznych i perspektywy zastosowań w leczeniu chorych Sergiusz Nawrocki

16.00-16.45

Podsumowanie sesji i przerwa kawowa

16.45-17.15

Panel dyskusyjny:

Leczenie chorych na wczesnego raka piersi w świetle wyników badań ACOSG Z0011 i AMAROS, czy jesteśmy gotowi na nowy standard ? Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Sergiusz Nawrocki

17.15-17.30

Rola WBRT u pacjentek z rakiem piersi w zależności od typu biologicznego Lucyna Kępka

17.30-17.45

Podsumowanie sesji

Sobota 10.11.2018

VI BEST OF ESMO Przewodniczący: Maciej Krzakowski

9:30-10:00

Nowotwory urologiczne Jakub Żołnierek

10:00-10:30

Nowotwory przewodu pokarmowego Lucjan Wyrwicz

10:30-11:00

Rak płuca Adam Płużański

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-12:00

Nowotwory ginekologiczne Joanna Pikiel

12:00-12:30

Leczenie wspomagające Ewa Chmielowska

12:30-13:00

Czerniaki Piotr Rutkowski

13:00-13:30

Rak piersi Elżbieta Senkus-Konefka

13:30-13:45

Podsumowanie sesji i zakończenie Warsztatów